KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

XXVII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne, Poznań 2019

 W dniach 27 i 28 czerwca br. odbyło się kolejne XXVII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne w Poznaniu pn. Żywność i żywienie w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych. Obrady toczyły się w obszarach wiedzy związanej z żywnością, żywieniem oraz dietoterapią. Instytut Nauk o Zdrowiu PWSZ w Nysie reprezentowały dr inż. Ewa Malczyk, dr n.med. Marta Misiarz oraz mgr Ewa Szura wygłaszając przygotowane referaty.

  • Ocena pobrania kofeiny z napojów energetyzujących przez młodzież z powiatu kłodzkiego.
  • Ocena sposobu żywienia i jego rola u osób chorujących na nieswoiste zapalenia jelit.
  • Wiedza osób po 50. roku życia zamieszkujących województwo opolskie na temat suplementów diety witaminowo-mineralnych.

Sympozjum stało się miejscem wymiany poglądów oraz rzeczowej, opartej na faktach, dyskusji naukowej.

 
  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK