KontaktAktualnościPrezentacja InstytutuPracownicyPlany zajęć

Instytut Nauk o Zdrowiu - kierunek dietetyka

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Prezentacja Instytutu

Kierunek dietetyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie istnieje od 2007 roku. Do 1 października 2016 roku stanowił odrębny instytut – Instytut Dietetyki.
Obecnie wraz z kierunkami: kosmetologią i psychofizycznym kształtowaniem człowieka współtworzy Instytut Nauk o Zdrowiu. Siedzibą Instytutu, a zarazem podstawowym zapleczem dydaktycznym jest budynek "D" - Collegium Medicum, znajdujący się przy ul. Ujejskiego 12.

Dietetyka jest nauką interdyscyplinarną obejmującą nauki przyrodnicze i medyczne, a także społeczne. Zajmuje się racjonalnym odżywianiem człowieka zdrowego na wszystkich etapach jego rozwoju ontogenetycznego, a także oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta oraz odżywiania na rezultat leczenia chorób, w myśl słów Hipokratesa dieta jest lekiem, którego nie zastąpi żaden inny, sama zaś zastępuje wiele różnych lekarstw.

Profil kształcenia i dobór przedmiotów zapewnia studentom umiejętność praktycznego zastosowania nabytej wiedzy w szerokim spektrum zagadnień dietetycznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na profilaktykę chorób dietozależnych.

Instytut Nauk o Zdrowiu kierunek dietetyka kształci studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy. W toku kształcenia przekazywana jest studentom najnowsza wiedza z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz umiejętności praktyczne pozwalające na udzielanie świadczeń z zakresu dietetyki na najwyższym poziomie.Ponadto kształtowana jest nienaganna postawa etyczno-moralna, a także umiejętność zarządzania pracą własną i całego zespołu.

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów) i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych (dziennych), jak i niestacjonarnych (zaocznych). Studia dzienne są bezpłatne, a ponadto studenci mogą starać się o stypendia naukowe i socjalne, m.in. to jedyne w Polsce stypendium mieszkaniowe wypłacane przez Burmistrza Nysy wszystkim, którzy podęli naukę wnyskiej uczelni i w związku z tym zamieszkali w Nysie.

Program studiów obejmuje przedmioty teoretyczne i zajęcia praktyczne, jak również cykl zajęć w zakładach opieki zdrowotnej. Zajęcia dydaktyczne prowadzi wysoko wyspecjalizowana kadra z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

Pracownie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt na miarę standardów europejskich, wśród których można wyróżnić:

 • pracownię technologii żywności, gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie zaplanowanych posiłków,

 • pracownię żywienia i dietetyki, gdzie znajdują się stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków oraz interpretację wyników dotyczących oceny sposobu żywienia,

 • pracownię analiz i oceny jakości żywności/laboratorium chemiczne, gdzie odbywają się badania właściwości i jakości produktów spożywczych,

 • pracownię antropometryczną, gdzie dokonuje się oceny stanu odżywienia, dokonując analizy składu ciała pacjentów z wykorzystaniem bioimpedancji elektrycznej.

Program studiów na kierunku dietetyka, uwzględniający standardy kształcenia, jest dostosowany do dynamicznie zmieniających się wymogów rynku edukacyjnego i potrzeb z zakresu wszelkiego rodzaju działalności w obszarze ochrony zdrowia. Studenci mają do wyboru trzy specjalności: dietetykę kliniczną, dietetykę administracyjną oraz dietetykę sportową.

Studia na kierunku dietetyka mają profil praktyczny. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby, nadzorem w zakresie prawidłowego żywienia (instytucje ochrony zdrowia, struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakłady żywienia), a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na dietoprofilaktykę i dietolecznictwo.

Celem studiów jest wykształcenie dietetyka, specjalisty potrafiącego wykorzystać wiedzę o żywieniu w szczególności w praktyce zawodowej, np. poprzez indywidualną lub zbiorową edukację żywieniową w zdrowiu i chorobie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy w roku akademickim 2016/17 utworzona została nowa specjalność - dietetyka sportowa, która przygotowuje absolwenta do:

 • prowadzenia poradnictwa żywieniowego dla osób aktywnych fizycznie–amatorsko (rekreacyjnie)lub zawodowo(sportowa),
 • oceny żywienia i planowania żywienia w różnych dyscyplinach sportowych z uwzględnieniem indywidualnych uwarunkowań,
 • prawidłowego komponowania posiłków i racji pokarmowych, z uwzględnieniem wartości odżywczej i walorów zdrowotnych pożywienia,
 • prowadzenia edukacji żywieniowej dla różnych grup ludności.

Podczas studiów w nyskiej Alma Mater studenci mają możliwość systematycznego doskonalenia zawodowego, m.in. poprzez uczestnictwo w badaniach i projektach naukowych, wyjazdach studyjnych, czy też biorąc udział w edukacji prozdrowotnej, prowadzonej przez Instytut i prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Set Point Diet.


Ponadto studenci w ramach programu Erasmus+ mogą uczestniczyć w wyjazdach studenckich, które pozwalają nie tylko na poznanie specyfiki kształcenia i pracy za granicą, obcowanie z kulturą innych narodów, ale również sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.

Uczelniami partnerskimi Instytutu Nauk o Zdrowiu są:

 • The Limassol College, Cypr
 • Klaipeda State College, Litwa
 • Universidade do Algarve, Portugalia
 • Slovak University of Agriculture in Nitra, Słowacja
 • Josip JurajStrossmayer University of Osijek, Chorwacja

Absolwent, po ukończeniu studiów I stopnia, jest w pełni przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie dietetyka, w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych, w hotelach, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w poradniach dietetycznych przy gabinetach kosmetycznych, ośrodkach SPA, gabinetach odnowy biologicznej, fitness klubach, siłowniach, prowadząc własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego, ale także aby kontynuować studia na poziomie magisterskim (studia II stopnia) w kraju lub za granicą.

Jeżeli interesujesz się zdrowym odżywianiem i chcesz poznać tajniki dietetyki,
to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie jest Uczelnią dla Ciebie.

  
Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    kontakt z webmasterem:
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK