KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zapraszamy na wykład otwarty w realizowany ramach NZB

„Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – wykład poprowadzi Mateusz Zając, Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej w Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.

Moduł realizowany z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

Prelekcja będzie miała miejsce w piątek, 16 marca 2018 r. w budynku A Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, przy ul. Chodowieckiego 4, rozpocznie się o godzinie 14:40 w sali 201.

Wykład skierowany jest do studentów oraz społeczności lokalnej. Podczas wykładu wiodącymi zagadnieniami będą: rozwój gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwo. Wynika to z faktu, iż sektor bankowy w oczywisty sposób angażuje się w rozwój gospodarki elektronicznej – także poprzez płatności elektroniczne i mobilne, które mają są coraz istotniejsze dla zwiększenia efektywności gospodarki. Jest też szczególnie narażony na cyberataki wobec swoich klientów.

Wykład jest jedną z form współpracy Instytutu Finansów w ramach programu „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

 

Adriana Halikowska
Instytut Finansów

 
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK