Kontrast:

KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta studyjna

W dniu 20 kwietnia 2018 r. odbyła się wizyta studyjna studentów III roku Finansów i Rachunkowości w Warszawie. Opiekunem wyjazdu była mgr inż. Adriana Halikowska. Podczas wyjazdu studenci odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych i Centrum Pieniądza działające przy Narodowym Banku Polskim. 

Swoją wizytę w Warszawie studenci rozpoczęli od Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie mogli bliżej przyjrzeć się pracy maklera.  Kolejnym miejscem, które zostało odwiedzone przez studentów było Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka działające przy Narodowym Banku Polskim. Tutaj studenci mogli bliżej poznać historię pieniądza i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych z pieniądzem, bankami, teoriami ekonomicznymi itp.

Wizyta studyjna miała na celu podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażenie ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Była ona realizowana w ramach programu 5 dodatkowych kompetencji absolwentów i była finansowana z  projektu PO WER.

 

Adriana Halikowska

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK