KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta studyjna

W dniu 20 kwietnia 2018 r. odbyła się wizyta studyjna studentów III roku Finansów i Rachunkowości w Warszawie. Opiekunem wyjazdu była mgr inż. Adriana Halikowska. Podczas wyjazdu studenci odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych i Centrum Pieniądza działające przy Narodowym Banku Polskim. 

Swoją wizytę w Warszawie studenci rozpoczęli od Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie mogli bliżej przyjrzeć się pracy maklera.  Kolejnym miejscem, które zostało odwiedzone przez studentów było Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka działające przy Narodowym Banku Polskim. Tutaj studenci mogli bliżej poznać historię pieniądza i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych z pieniądzem, bankami, teoriami ekonomicznymi itp.

Wizyta studyjna miała na celu podniesienie kompetencji przyszłych absolwentów na rynku pracy i wyposażenie ich w pakiet "dobrych umiejętności", odpowiadających potrzebom rynku pracy. Była ona realizowana w ramach programu 5 dodatkowych kompetencji absolwentów i była finansowana z  projektu PO WER.

 

Adriana Halikowska

 

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK