KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Firmy podnoszą kompetencje w PWSZ w Nysie 

Nyska Uczelnia za jeden ze swoich głównych celów stawia sobie praktyczne kształcenie studentów na potrzeby rynku pracy. O wysokiej jakości i dużej wartości merytorycznej kształcenia świadczyć mogą dane uzyskiwane w badaniach losów absolwentów, ale również i sami pracodawcy którzy zwracają się do Uczelni o organizację dla nich specjalistycznych kursów.

W ramach takich działań Instytut Finansów i Biura Karier zorganizowały kurs z informatycznych programów księgowych ze szczególnym uwzględnieniem Pakietu INSERT NEXO. Praktyczne, 30 godzinne szkolenie poprowadzone przez pracownika naukowego instytutu, panią dr inż. Danutę Seretną-Sałamaj, skierowane do pracowników biura rachunkowego działającego od wielu lat na terenie Nysy, została bardzo wysoko ocenione przez uczestników, którzy podkreślali praktyczny aspekt przeprowadzanego kursu.

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK