KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych

Dnia 22 i 29 maja 2018 studenci drugiego roku kierunku finanse i rachunkowość odbyli 16 godzinny kurs kadrowy w systemach finansowo-księgowych. Kurs obejmował zagadnienia z zakresu prowadzenia kadr i płac w organizacji w zakresie następujących tematów:

  • obsługa umów o pracę, zatrudnianie, aneksowanie;
  • wypowiedzenia i rozwiązywanie stosunku o pracę;
  • obsługa bieżącej dokumentacji takiej jak: wnioski urlopowe, ewidencja kartoteki chorobowej;
  • rozliczanie wynagrodzeń w oparciu o rozliczony czas pracy i absencję pracownika;
  • nawiązywanie umów cywilno-prawnych i ich prawidłowe rozliczanie.
 
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK