KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Konferencja ISAT’ 2018

Międzynarodowa 39ta konferencja, ISAT’2018 (Information Systems Architecture and Technology), odbyła się w dniach 16-18 września 2018 roku w Nysie. Zorganizowana była przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i PWSZ w Nysie. Uczestnicy konferencji mieszkali w Hotelu Court Park, a 21 sesji naukowych w ciągu 3 dni odbywało się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Nysie. Oprócz spotkań naukowych uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Nysy, ale także zwiedzili park zdrojowy w Głuchołazach i zamek w Otmuchowie. Wycieczki, z profesjonalnymi przewodnikami przygotowało Starostwo Powiatowe w Nysie. 

Serdecznie dziękujemy starostom, Panu Czesławowi Biłobranowi i Piotrowi Woźniakowi,  za to wsparcie, jak również za upominki dla uczestników i różne przydatne materiały.  

Wykład na sesji plenarnej poprowadził prof. Zdzisław Kowalczuk wygłaszając referat pt. Constructing autonomous agents using the cognitive-emotional architecture of the mind.  Prace zostały opublikowane przez wydawnictwo Springer w serii "Advances in Intelligent Systems and Computing" (Springer series web page), i są lub będą indeksowane przez the Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) i Elsevier’s EI Compendex, DBLP, SCOPUS, Google Scholar, I Springerlink.

Proc. - Part I
ISAT2018-front1
Proc. - Part II
ISAT2018-front2
Proc. - Part III
ISAT2018-front3

 

Celem tej konferencji była integracja informatyków (twórcy oprogramowania, technologii informacyjnych) i użytkowników systemów informatycznych - prezentacja nowoczesnych koncepcji i aplikacji systemów informatycznych, architektury i technologii wspierających współczesne systemy informacyjne uwzględniające wpływ wiedzy, informacji, technologii komputerowych i komunikacyjnych na zarządzanie organizacjami. 

W konferencji wzięli udział naukowcy z wielu krajów świata: Kanada, Australia, Niemcy, Japonia, Dania, Słowacja, Ukraina, Rosja, Czechy, Rumunia, Tajlandia, Wietnam, Indie itd.

 


Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK