KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Głównym tematem stażu realizowanego w Biurze Rachunkowym METIS w Nysie, w miesiącu wrześniu 2018r, którego uczestniczką była pani dr Marta Targowicz, była analiza polityk rachunkowości jednostek o zróżnicowanej działalności statutowej. W trakcie spotkań omówione zostały zagadnienia związane z zakresem dokumentacji obejmującej politykę rachunkowości oraz niezbędnych załączników stanowiących integralną część polityki. Omówiono możliwe rozwiązania w zakresie kształtowania polityki bilansowej w zależności od bieżących oraz długookresowych celów działalności przedsiębiorstw. Dokonano porównania polityk różnych podmiotów, jednocześnie zwracając uwagę na zgodność rozwiązań z wytycznymi prawa bilansowego. Przeprowadzono analizę przyczyn i sposobu przekształcania danych porównawczych i ich ujawniania w sprawozdaniu finansowym.

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK