KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Wizyta w ramach programu POWER 3,5

W dniach 25-26 kwietnia 2019 r. odbyła się wizyta studyjna studentów III roku kierunku Finanse i Rachunkowość w Warszawie wraz z opiekunką – Panią mgr Agnieszką Szparą. Podczas wizyty w stolicy studenci odwiedzili Giełdę Papierów Wartościowych, Centrum Pieniądza działające przy Narodowym Banku Polskim.

Swoją wizytę w Warszawie studenci rozpoczęli od Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie mogli bliżej przyjrzeć się pracy maklerskiej. Kolejno studenci zwiedzili Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka działające przy Narodowym Banku Polskim oraz Bank. To miejsce okazało się być dla studentów najciekawsze dzięki swojej atrakcyjności, ponieważ tutaj studenci poznali historię pieniądza, a także dowiedzieli się wielu ciekawych i wartościowych rzeczy związanych z walutą, bankami, teoriami ekonomicznymi kształtującymi się na przestrzeni lat a także wiele innych. Niewątpliwą atrakcją była możliwość wzięcia udziału w wielu grach edukacyjnych, w których studenci mogli sprawdzić swoją widzę dotyczącą finansów.

Wizyta była realizowana w ramach programu POWER 3,5.

 

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK