KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon konsultacje info e-mail
Dyrektor:
dr hab. inż. Zofia Wilimowska,
prof. PWSZ w Nysie
A212 774090854 Piątek tp godz. 14.40 - 16.10
Piątek bez zjazdów godz. 16.10 - 17.40
Informacje o pracowniku
z-ca dyrektora:
dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj
A212 774090854 Czwartek tp godz. 13.00 - 14.30
Czwartek tn godz. 14.30 - 16.00
Sobota zn godz. 14.30 - 15.30
Informacje o pracowniku
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak A202 774091157 Piątek tz godz. 9.00 - 9.40
Sobota zn godz. 14.30 - 16.00
Informacje o pracowniku
ADIUNKCI:
dr Joanna Szczepańska A105 774091158 Czwartek tz godz. 9.40 - 11.10
(po uzgodnieniu mailowym)
Informacje o pracowniku
dr inż. Marta Targowicz A306 774091171 Środa tz godz. 16.20 - 17.50 Informacje o pracowniku
WYKŁADOWCY:
mgr Mirosław Aranowicz A306 774091171 Czwartek tz godz. 15.50 - 16.20  
mgr Mariola Chwalenia A105 774091158 Czwartek tz godz. 14.00 - 14.30  
mgr Agnieszka Pawlik A306 774091171 Czwartek tz godz. 16.30 - 17.30
(po uzgodnieniu ze studentami)
 
ASYSTENCI/INSTRUKTORZY:
mgr inż. Adriana Halikowska A105 774091158 Czwartek tz godz. 9.40 - 11.10 Informacje o pracowniku
mgr Agnieszka Szpara A212 774090854 Środa tp godz. 11.30 - 13.00 Informacje o pracowniku
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK