KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Opis specjalności

Kierunek finanse i rachunkowość kształci w jednym z dwu, trzech zawodów, w których specjaliści są najbardziej poszukiwani na rynku pracy. Misją Uczelni jest kształcić i rozwijać umiejętności, pozwalające zarówno na dalszą naukę w Polsce lub na świecie, jak i rozpocząć po studiach pracę.

Absolwenci tego kierunku pracują nie tylko w nyskich zakładach pracy, ale w całym regionie i daleko poza jego granicami, jak również za granicą.
Gro absolwentów, po uzyskaniu na kierunku finanse i rachunkowość w Nyskiej Uczelni dyplomu licencjata, kontynuuje studia na renomowanych uczelniach Polski, na których ich wykształcenie, uzyskane w naszej Uczelni, jest wysoko oceniane. Wykształcenie to pozwala im także w nieproporcjonalnie wysokim odsetku uzyskiwać na tych uczelniach prestiżowe stypendia naukowe. Niektórzy przechodzą potem do pracy naukowej i uzyskują doktoraty. Te sukcesy naszych absolwentów są również sukcesami Instytutu Finansów i całej Uczelni. Są wynikiem dobrze zaprojektowanego procesu kształcenia i jego realizacji, podporządkowanych głównemu celowi, którym jest uzyskanie założonych efektów kształcenia. Uzyskanie założonych efektów kształcenia jest zadaniem trudnym, nie zawsze osiągalnym w stosunku do każdego studenta, ale dzięki wysokiemu wykształceniu wartościowej kadry naukowo-dydaktycznej Instytutu Finansów na ogół osiąganym w wysokim stopniu.

Proces kształcenia jest nastawiony na to, co najbardziej cenią sobie pracodawcy (wg danych z analiz marketingowych rynku pracy) – umiejętność samodzielnej pracy i podejście analityczne do stawianych przed pracownikami kadry finansowej i zarządzającej zadań. Temu efektowi sprzyjają również nowoczesne laboratoria Instytutu Finansów, duża liczba zajęć praktycznych i wysoki poziom nowoczesnego kształcenia informatycznego studentów kierunku finanse i rachunkowość.

SPECJALNOŚCI:
 • rachunkowość i kontrola finansowa
 • finanse przedsiębiorstw
FORMA STUDIÓW:
 • stacjonarne (dzienne)
 • niestacjonarne (zaoczne)
UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:
licencjat

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
6 semestrów (3 lata)

WYBRANE PRZEDMIOTY:
 • analiza finansowa
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • rachunkowość
przedmioty na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa:
 • rachunkowość podatkowa
 • kontrola finansowa
przedmioty na specjalności finanse przedsiębiorstw:
 • rynek kapitałowy
 • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK