KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Koło naukowe

Przy Wydziale Nauk Ekonomicznych działają dwa koła naukowe:

  • Koło Naukowe BONUS
  • Koło Naukowe SYMFONIA

Koło Naukowe BONUS

Koło Naukowe BONUS jest organizacją studencką, tworzoną przez studentów dla studentów. Ideą koła jest następujące stwierdzenie:

"Jesteśmy studentami PWSZ w Nysie, różnimy się wiekiem i upodobaniami, ale łączy nas jedno - chcemy inwestować swoje pieniądze z głową, tak by przynosiły nam jedynie zyski".

Celem działalności Koła jest pomoc w zdobywaniu materiałów o charakterze edukacyjnym, organizowanie spotkań, dyskusji, wykładów i prezentacji mających na celu poszerzenie wiedzy o finansach, współpraca z organizacjami krajowymi o podobnym charakterze, współpraca z instytucjami finansowymi, udział członków w sympozjach, konferencjach, odczytach i seminariach.

Obecnie opiekunem koła jest mgr Agnieszka Szpara.
Koło może się poszczycić zorganizowaniem pierwszej studenckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kryzysy na rynkach finansowych, a rozwój gospodarczy".

Więcej informacji na stronie www.bonus.pwsz.nysa.pl.

Koło Naukowe SYMFONIA

Celem działalności Koła Naukowego SYMFONIA jest przyczynianie się do podnoszenia poziomu naukowego studentów Kierunku Finansów i Rachunkowości oraz dbanie o dobre imię PWSZ w Nysie, rozszerzanie wiedzy związanej z szeroko rozumianą rachunkowością przedsiębiorstw, nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy w zakresie rachunkowości, aktywowanie studentów do zdobywania doświadczeń w dziedzinie rachunkowości oraz kreowanie szans wejścia przez studentów na rynek pracy.

Obecnie opiekunem koła jest dr inż. Marta Targowicz.

Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK