KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Nazywam się Monika Mierzwa

Pracuję w prężnie funkcjonującym biurze rachunkowym na stanowisku Referentki ds. księgowych i kadrowo-płacowych.

Ukończone już studia na PWSZ były inwestycją, która zaowocowała atrakcyjną pracą oraz dała możliwość zdobycia szerokiej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu finansów i rachunkowości. Od razu po studiach, bez problemu, podjęłam pracę w bardzo dobrym Biurze Rachunkowym.

Swoje sukcesy zawdzięczam PWSZ w Nysie, w którym to wyspecjalizowana i w pełni szanowana kadra wykładowców, również przez inne uczelnie w Polsce, pozwoliła nabyć wielką wiedzę, użyteczną do dnia dzisiejszego. Profesorowie są wyrozumiali, posiadają bogatą wiedzę i przekazują ją w umiejętny i ciekawy sposób. Spotkałam tu wspaniałych wykładowców (nie tylko na moim instytucie Finansów), którzy okazali mi wiele wsparcia i życzliwości zarówno podczas mojej nauki, jak i po jej ukończeniu.

Sama lokalizacja w centrum miasta umożliwia sprawne dotarcie na Uczelnię.

Sądzę, że studia na tej uczelni są niezbędne dla tych, którzy pragną się rozwijać świadomie oraz efektywnie. Większość moich znajomych, również absolwentów, uważa, że wiedza zdobyta podczas studiów w wysokim i bardzo wysokim stopniu jest pomocna w obecnie wykonywanej pracy.

Szczerze i w pełni polecam studia na PWSZ w Nysie.

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK