KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, przy czym przedmioty oferowane na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa w szczególny sposób przygotowują absolwentów do pracy w biurach rachunkowych, jako specjalistów finansowych, biegłych w rachunkowości, budżetowaniu, natomiast druga z oferowanych specjalności - zarządzanie finansami przedsiębiorstw przygotowuje ich raczej do pracy w działach finansowych przedsiębiorstw. Ostatnią specjalnością są zabezpieczenia społeczne. Specjalność ta ma na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów pracy, otwartych funduszy emerytalnych, pośredników ubezpieczeniowych, a także osób starających się o zatrudnienie w sektorze ubezpieczeniowym.
Ogólnym celem jest wykształcenie absolwenta, zdolnego podjąć pracę w zawodzie:

  • asystenta księgowego,
  • pracownika działu analiz ekonomicznych,
  • menagera finansowego niższego stopnia,
  • a także podjąć działalność na własny rachunek.

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość z powodzeniem może podjąć dalszą naukę w Polsce lub za granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne.
Po okresie dokształcania na studiach II stopnia Absolwent może podjąć pracę w zawodzie:

  • głównego księgowego,
  • menagera, szczególnie finansowego.
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK