KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja WydziałuDorobek WydziałuPlany zajęć

Wydział Nauk Ekonomicznych
- kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość powinien posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, przy czym przedmioty oferowane na specjalności rachunkowość i kontrola finansowa w szczególny sposób przygotowują absolwentów do pracy w biurach rachunkowych, jako specjalistów finansowych, biegłych w rachunkowości, budżetowaniu, natomiast druga z oferowanych specjalności - zarządzanie finansami przedsiębiorstw przygotowuje ich raczej do pracy w działach finansowych przedsiębiorstw. Ostatnią specjalnością są zabezpieczenia społeczne. Specjalność ta ma na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników zakładów ubezpieczeń społecznych, urzędów pracy, otwartych funduszy emerytalnych, pośredników ubezpieczeniowych, a także osób starających się o zatrudnienie w sektorze ubezpieczeniowym.
Ogólnym celem jest wykształcenie absolwenta, zdolnego podjąć pracę w zawodzie:

  • asystenta księgowego,
  • pracownika działu analiz ekonomicznych,
  • menagera finansowego niższego stopnia,
  • a także podjąć działalność na własny rachunek.

Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość z powodzeniem może podjąć dalszą naukę w Polsce lub za granicą w zakresie nauk społecznych ze wskazaniem na ekonomiczne.
Po okresie dokształcania na studiach II stopnia Absolwent może podjąć pracę w zawodzie:

  • głównego księgowego,
  • menagera, szczególnie finansowego.
Wydział Nauk Ekonomicznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Wydział Nauk o Bezpieczeństwie - kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej: kierunek dietetyka, kierunek kosmetologia, kierunek psychofizyczne kształtowanie człowieka, Wydział Nauk Technicznych: kierunek architektura, kierunek informatyka, kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji, Wydział Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Wydział Nauk Ekonomicznych - kierunek finanse i rachunkowość, Wydział Jazzu - kierunek jazz i muzyka estradowa, Wydział Nauk Medycznych: kierunek pielęgniarstwo, kierunek ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK