KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Zasady wyboru specjalności

Student kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ma do wyboru następujące specjalności

  • rachunkowość i kontrola finansowa,
  • finanse przedsiębiorstw,

Specjalność RACHUNKOWOŚĆ I KONTROLA FINANSOWA pozwala studentowi przyswoić wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości połączoną z zastosowaniem technik informatycznych. Studia te kierowane są przede wszystkim do osób, które swoją przyszłość wiążą przede wszystkim z pracą w zakresie rachunkowości i audytu.
W przypadku specjalności FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW student pozyskuje wiedzę z dziedzin ekonomii, prawa, zarządzania i finansów. Jest ona kierowana przede wszystkim do osób, które mają zamiar prowadzić własnego przedsiębiorstwa lub pracy w podobnym przedsiębiorstwie w regionie.


Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK