KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja
PRACOWNICY pokój telefon
konsultacje
info e-mail
Dyrektor:
dr hab. inż. Zofia Wilimowska,
prof. PWSZ w Nysie
A 212 77 4090854 czwartek tz godz. 13:00–14:30 Informacje o pracowniku
z-ca dyrektora:
dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj
A 212 77 4090854 poniedziałek tp godz. 11:20–12:50
sobota zp godz. 9:40–10:25
Informacje o pracowniku
PROFESOROWIE:
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak A 202 77 4091157 poniedziałek tz godz. 16:10–17:10 Informacje o pracowniku
STARSI WYKŁADOWCY:
dr Joanna Szczepańska A 105 77 4091158 czwartek tn godz. 11:20–12:50 Informacje o pracowniku
dr inż. Marta Targowicz A 306 77 4091171 poniedziałek tp godz. 11:20–12:50
wtorek tn godz. 11:20–12:50
Informacje o pracowniku
WYKŁADOWCY:
dr Magdalena Hopej-Tomaszycka A 306 77 4091171 środa tz: 1,2,3,4,6, godz. 8:00-8:45
środa tz: 1,5, godz. 8:00-9:30
Informacje o pracowniku
mgr Mariola Chwalenia A 105 77 4091158 wtorek tz godz. 14:00–14:40  
mgr Mirosław Aranowicz A 306 77 4091171 czwartek tz godz. 14:00–14:40  
ASYSTENCI/INSTRUKTORZY:
mgr inż. Adriana Halikowska A 105
77 4091158

poniedziałek tz godz. 14:30–15:15
czwartek tz godz. 14:30–15:15
Informacje o pracowniku
mgr Agnieszka Szpara A 212 77 4090854 poniedziałek tz godz. 11:20–12:50 Informacje o pracowniku
Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2017    kontakt z webmasterem:
Instytut Architektury i Urbanistyki - architektura, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK