KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

W dniu 10.10.2008 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Absolwentom kierunku Finanse i Bankowość. Oficjalny charakter ceremonii podkreśliła obecność Jej Magnificencji Rektor dr hab. inż. Zofii Wilimowskiej, prof. PWSZ w Nysie.
Po okolicznościowych przemówieniach dyplomy wręczali Dyrektor Instytutu Finansów prof. dr hab. Andrzej Nowak oraz Pani Rektor dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie.
Jako pierwsze zostały wręczone dyplomy z wyróżnieniem Absolwentom, którzy ukończyli studia z najlepszymi wynikami:

  • Anna Brodacka
  • Marta Głabuś
  • Monika Helbin
  • Barbara Lubieniecka
  • Joanna Sieczkowska
  • Grzegorz Wdowikowski

Od tego dnia grono licencjatów kierunku Finanse i Rachunkowość powiększyła grupa 149 Absolwentów PWSZ w Nysie.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia w dalszej edukacji i karierze zawodowej.

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK