KontaktWydarzeniaPracownicyPrezentacja InstytutuDorobek InstytutuPlany zajęć

Instytut Finansów - kierunek finanse i rachunkowość

Uczelnia Student Miasto Rekrutacja

Dwusemestralne
STUDIA PODYPLOMOWE
W PWSZ W NYSIE
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

>> Cel studiów:
Program studiów obejmuje ważne mechanizmy zarządzania finansami w gospodarce wolnorynkowej przydatne menedżerom finansowym każdego przedsiębiorstwa. Pozwoli to na poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami zarówno małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

>> Adresaci studiów:
Studia są adresowane do osób legitymujących się wykształceniem wyższym (licencjat, inżynier, magister), zainteresowanych uzyskaniem gruntownej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Studia są przeznaczone zarówno dla osób już pracujących, jak i osób zamierzających podjąć pracę w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw.

>> Program studiów:
Program studium łączy wiedzę z zakresu zarządzania, matematyki finansowej, rachunkowości, analizy finansowej oraz opłacalności inwestycji. Program studiów obejmuje łącznie 300 godzin zajęć dydaktycznych. Na zakończenie studiów słuchacz pisze pracę dyplomową.
Wybrane przedmioty realizowane w ramach studiów podyplomowych:

 • Podstawy ekonomii
 • Strategie zarządzania
 • Matematyka finansowa
 • Rachunkowość finansowa
 • Prawo finansowe
 • Analiza finansowa
 • Rynek kapitałowy
 • Rachunkowość zarządcza
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie inwestycjami długoterminowymi
 • Prognozowanie wielkości finansowych
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
 • Seminarium

>> Organizacja studiów:
Studia trwają 2 semestry, zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (10 zjazdów w semestrze).

>> Cena:
Dwa semestry 2800 (1400 za semestr).

SIATKA PRZEDMIOTÓW.pdf

OPISY PRZEDMIOTÓW.pdf

"Liczba miejsc na studia podyplomowe ograniczona. W przypadku gdy liczba kandydatów na studia będzie większa niż liczba miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym; (pobierz .pdf)
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 3. zobowiązanie do wnoszenia w ustalonych terminach opłat za studia; (pobierz .pdf)
 4. skierowanie z zakładu pracy, jeżeli kandydat jest kierowany przez zakład pracy, wraz z zobowiązaniem zakładu pracy do uregulowania opłat za studia; (pobierz .pdf)

>> Dokumenty należy składać w budynku przy ul. Chodowieckiego 4, pokój 205.

Instytut Finansów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie © 2018    
kontakt z webmasterem:  
Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego - bezpieczeństwo systemów informatycznych, bezpieczeństwo ekonomiczne, kryminologia i kryminalistyka, zarządzanie systemami bezpieczeństwa, Instytut Nauk o Zdrowiu: dietetyka kliniczna, dietetyka administracyjna, dietetyka sportowa, kosmetologia specjalistyczna, chemia i technologia kosmetyków, kształtowanie człowieka - trener osobisty, rekreacja psychoruchowa, Instytut Nauk Technicznych: architektura - architektura i urbanistyka, konserwacja i ochrona zabytków, architektura światła, informatyka - gry komputerowe i multimedia, systemy internetowe, systemy i sieci komputerowe, bezpieczeństwo sieci i systemów informatycznych, zarządzanie - automatyzacja produkcji i systemy mechatroniczne, zarządzanie produkcją, inżynieria jakości, zarządzanie innowacjami i projektami,, Instytut Neofilologii - filologia angielska, filologia germańska, język biznesu angielski - business english, Instytut Finansów - rachunkowość i kontrola finansowa, finanse przedsiębiorstw, Instytut Jazzu - jazz i muzyka estradowa, realizacja dźwięku, edukacja artystyczna w jazzie i muzyce estradowej, Instytut Pielęgniarstwa - pielęgniarstwo (licencjackie), pielęgniarstwo pomostowe (A, B, C, D), pielęgniarstwo magisterskie, Instytut Ratownictwa Medycznego - ratownictwo medyczne,
Zobacz nasz profil na FACEBOOK