Kontakt
Aktualności, ogłoszenia >>
Podstawowe dokumenty >>
  Co tu załatwisz ?
Warunki zawolnienia z odbywania praktyk >>
Opiekunowie praktyk>>
Wymiar praktyk >>
Praktyki zagraniczne>>

Untitled Document

GMACH GŁÓWNY
im. Christopha Scheinera

Budynek A

ul. Chodowieckiego 4
48-300 Nysa
pokój
telefon / fax
e-mail
Dział czynny codziennie od 10:00 - 14:00, soboty zjazdowe od 7.30 - 11:00
Zdzisław Mazur
213 77 4090850  
Ilona Demichowicz 213 77 4090851  
Janina Kliś
213 77 4090852 dzial_praktyk@pwsz.nysa.pl
 • Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają
  obowiązkowemu zaliczeniu.
 • Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia semestru, którego program przewiduje realizację tych zajęć
 • Program praktyki opracowuje komisja instytutowa do spraw praktyk zawodowych
 • Dyrektor Instytutu ustala sposób i formę zaliczania praktyki

Do podstawowego zakresu zadań Działu Praktyk zawodowych należy:

 • nadzór nad prawidłową organizacją studenckich praktyk zawodowych,
 • współpraca z jednostkami, w których odbywają się praktyki,
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji praktyk,
 • koordynacja praktyk zagranicznych,
 • pozyskiwanie miejsc na praktyki dla nowotworzonych kierunków studiów,
 • przygotowywanie zestawień instytucji i szkół deklarujących przyjęcie studentów na praktykę,
 • sporządzanie i wysyłanie umów o dzieło, rachunków dla nauczycieli-opiekunów praktyk pedagogicznych
 • sporządzanie i wypisywanie skierowań na badania sanitarne, lekarskie dla studentów kierunków medycznych,
 • prowadzenia ewidencji podań o zwolnienia z praktyki studentów zaocznych
 • przekazywanie do komisji poszczególnych instytutów,
 • przygotowanie do akceptacji Rektora wewnętrznych aktów prawnych (decyzja o zwolnienie z praktyki)

 

 

opieka merytoryczna i techniczna: AdamDudek@pwsz.nysa.pl