KOSMETOLOGIA  
 
studia licencjackie sześciosemestralne
 
 ZASADY REKRUTACJI


 OPIS KIERUNKU

Współcześnie absolwent studiów wyższych z zakresu kosmetologii to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę z zakresu medycyny, chemii, toksykologii i farmacji, receptury i technologii leków dermatologicznych i kosmetyków, kontroli jakości i marketingu środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała oraz dziedzin pomocnych w formułowaniu i wdrożeniu środków poprawiających estetyczność i styl osób, które są zainteresowane własnym wizerunkiem, wyglądem i samooceną, mającymi korzystny wpływ na samopoczucie. Kosmetolog jest wykształconym specjalistą ukierunkowanym wobec osób zdrowych, które odczuwają potrzebę poprawienia swego wyglądu i samopoczucia, tak jak pielęgniarka wobec osób chorych. Jest fachowcem działającym w sferze prób poprawienia samopoczucia, a nie tylko ratowania pogorszenia samopoczucia wskutek choroby lub złej kondycji psychicznej.
Osoby studiujące kosmetologię w pierwszej kolejności muszą poznać podstawowe dziedziny wiedzy, w tym biochemię, biofizykę, biologię i genetykę. Jest to fundamentalna wiedza niezbędna do zrozumienia budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, stanowiących treści przedmiotów anatomia i fizjologia. Nauczanie przedmiotów mikrobiologia, wirusologia, toksykologia i immunologia pozwala studentom na poznanie przyczyn i patogenezy chorób, w szczególności tych, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na wygląd i funkcję skóry. Istotnym przedmiotem kształcenia kosmetologów jest Propedeutyka medycyny, która umożliwia m.in. przedstawienie schorzeń dermatologicznych i alergicznych w szerokim kontekście i w odniesieniu do innych chorób człowieka. Przedmiot ten umożliwia zdobycie podstawowej wiedzy o innych chorobach, nie będących bezpośrednio w sferze zainteresowań kosmetologa.
Kosmetolog w codziennej pracy stosuje różne substancje chemiczne bezpośrednio aplikowane na skórę i często wnikające głęboko w jej struktury. Substancje te stosowane w sposób niefachowy mogą przynieść szkodę. Dlatego w specjalności tej niezbędna jest wiedza z zakresu farmakologii, farmakognozji, receptury leków i kosmetyków oraz wpływu środków farmaceutycznych, konserwujących i zapachowych na poszczególne warstwy skóry. Kosmetolog może również zajmować się produkcją i marketingiem kosmetyków, do czego przydatna jest wiedza z chemii i technologii surowców farmaceutycznych, marketingu, podstaw ekonomiki i prawa.
Stan poczucia zdrowia to nie tylko dobry wygląd i brak dolegliwości, ale również dobra kondycja fizyczna i psychiczna. Zagadnienia z tego zakresu objęte są programami z przedmiotów Techniki odnowy biologicznej, Techniki relaksacyjne i Fizjoterapia.
Warunkiem atrakcyjnego wyglądu człowieka jest umiejętności postępowania zgodnego z panującymi trendami w modzie i stylistyce w odniesieniu do indywidualnych cech budowy ciała i psychiki. Odnajdywanie własnego stylu wymaga wiedzy z zakresu stylistyki i estetyki. Jednak zachowanie własnego stylu to nie tylko dbałość o modny i dobrany kolorystycznie ubiór, to również dbałość o zdrowy i młody wygląd skóry, czemu służą różne zabiegi pielęgnacyjne, kosmetyczne i dermatochirurgiczne, korygujące wady i niedoskonałości estetyczne. Studenci kierunku kosmetologia poznają wymienione dziedziny na zajęciach z przedmiotów Dermatologia estetyczna, Dermatologia zabiegowa, Diagnostyka kosmetyczna, Kosmetologia stosowana i Chirurgia plastyczna.
Kosmetykę w przeszłości rozumiano jedynie jako dbałość o właściwą higienę ciała i odpowiedni makijaż. Obecnie jest to pojęcie znacznie szersze, oparte na współczesnej wiedzy medycznej, obejmujące oprócz estetyki wyglądu zewnętrznego także higienę osobistą, zabiegi upiększające i zdrowotne, których celem jest zapewnienie naturalnego młodego i zdrowego wyglądu, dobrego samopoczucia, ochrony przed niszczącym wpływem środowiska i zmianami zachodzącymi pod wpływem wieku i chorób. Celem kosmetologii jest racjonalna pielęgnacja ciała, zapobieganie powstawania i usuwanie już powstałych defektów i tuszowanie wad. Celem jest również podkreślanie urody, która ma istotne znaczenie psychologiczne i często rzutuje na życie osobiste jednostek oraz kształtuje współżycie społeczne. Efekt pracy kosmetyczki to nie tylko korzystny wpływ na skórę i ciało, ale również odczucie relaksu i wyciszenia.
Celem kształcenia na kierunku kosmetologia jest wyszkolenie specjalistów w wymienionych wyżej dziedzinach. Głównym obszarem działania kosmetologii jest ciało człowieka, należy więc od specjalistów w tej dziedzinie oczekiwać szerokiej i fachowej wiedzy, dużego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności. SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent z tytułem licencjata - kosmetologa posiada kwalifikacje, które obejmują wiedzę z zakresu:

 • nauk medycznych i biologicznych takich jak: anatomia, fizjologia, patofizjologia, dermatologia, alergologia, psychologia, fizjoterapia, farmakologia, biochemia i dietetyka,
 • chemii i toksykologii surowców kosmetycznych,
 • receptury i technologii form kosmetyku,
 • kontroli jakości wyrobu kosmetycznego i badań aplikacyjnych nowych kosmetyków,
 • zasad przeprowadzania diagnostyki i zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, upiększającej i korekcyjnej,
 • ekonomiki i marketingu w obrocie produktami kosmetycznymi,
 • ustawodawstwa zawodowego.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • gabinetach kosmetycznych i ośrodkach odnowy biologicznej,
 • gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry,
 • firmach produkujących kosmetyki jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur nowych wyrobów, kontroli jakości i działaniach marketingowych,
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako sprzedawcy, konsultanci i doradcy klienta.
   
 

[ uczelnia ]  [ studia ]  [ instytuty ]  [ REKRUTACJA ]  [ aktualności ]