studia licencjackie sześciosemestralne
 
 ZASADY REKRUTACJI

 OPIS KIERUNKU

Twórcy dziedziny wiedzy i działań praktycznych określanych jako domena zdrowie publiczne zakładają, iż na zdrowie pewnej populacji ludzkiej ma wpływ wiele czynników pozamedycznych związanych ze środowiskiem życia, uwarunkowanych istnieniem pewnej populacji, takich jak np. sytuacja mieszkaniowa, zaplecze kulturalne, możliwości spędzania wolnego czasu. Tak więc studia na kierunku Zdrowie publiczne obejmując szeroki zakres zagadnień, a także ich wzajemne powiązania, mają charakter interdyscyplinarny.
Kształcenie na tym kierunku dotyczy nie tylko znajomości anatomii i fizjologii organizmu człowieka oraz propedeutyki medycyny w zakresie diagnostyki, leczenia chorób i epidemiologii, lecz także innych ogólniejszych domen, otaczającej nas współczesnej rzeczywistości.
Takie spektrum wiedzy jest potrzebne, aby dostrzegać zachodzące realnie zależności i uwarunkowania między stanem zdrowia pewnej rozważanej populacji a zachodzącymi na danym terenie procesami demograficznymi, epidemiologicznymi jak i ekonomicznymi, a także aby móc skutecznie rozwiązywać narastające we współczesnym świecie problemy zdrowotne.
Prócz zajęć dydaktycznych, program studiów obejmuje 15 tygodniową praktykę zawodową.

 SYLWETKA ABSOLWENTA

Wykształcenie absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne i zatrudnienie ich na różnych stanowiskach w szpitalach, przychodniach, szkołach, firmach prywatnych, dużych korporacjach i urzędach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych stworzy warunki do rozwiązywania problemów warunkujących zdrowie publiczne.
Należy wyróżnić dwa zakresy kompetencji uzyskiwane na tym kierunku studiów. Pierwszy z nich to wykształcenie przygotowujące głównie do pełnienia funkcji urzędniczych, drugi to wykształcenie umożliwiające pracę w charakterze medycznego opiekuna społecznego, zdolnego do zajmowania się poszczególnymi osobami wymagającymi opieki społecznej, jak i potrafiącego prowadzić domy opieki społecznej oraz ośrodki pielęgniarstwa środowiskowo - rodzinnego.
Absolwent będzie także przygotowany do pracy w zawodzie znanym w krajach anglosaskich pod nazwą 'social worker', osobistego doradcy w problemach egzystencjonalnych.


   
 

[ uczelnia ]  [ studia ]  [ instytuty ]  [ REKRUTACJA ]  [ aktualności ]