Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
13
Nyski Festiwal Nauki
27-28.09.2017
 
Program NFN 2017Rada programowaKomitet organizacyjnyPatronatyWsparcieMedia o festiwalu PWSZ w Nysie

Rada Programowa:

  1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie – Rektor
  2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
  3. dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
  4. dr hab. Piotr Baron, prof. PWSZ w Nysie – nauki artystyczne
  5. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie – nauki humanistyczne
  6. dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie – nauki techniczne
  7. dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie – nauki techniczno-ekonomiczne
  8. dr n. med. Wiesława Huńka-Żurawińska – nauki medyczne
  9. Karolina Knoll – studentka

 

XIII Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauki techniczne – technologie przyszło¶ci".
Zadanie finansowane w ramach umowy 870/P-DUN/2017 ze ¶rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalno¶ć upowszechniaj±c± naukę