Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
14
Nyski Festiwal Nauki
26-27.09.2018
 
Program NFN 2018Rada programowaKomitet organizacyjnyPatronatyWsparcieMedia o festiwalu PWSZ w Nysie

Komitet Organizacyjny:

 1. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 2. dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 3. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz
 4. prof. dr hab. Stefan Szymura – Kierownik Studium Nauk Podstawowych
 5. dr inż. Piotr Chwastyk – Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 6. dr inż. Piotr Bernat – Koordynator ds. współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku
 7. dr Małgorzata Kamińska – Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 8. dr Grzegorz Chmielewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 9. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, doc. PWSZ w Nysie – Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki
 10. dr inż. Tomasz Piłot – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 11. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj – Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów
 12. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
 13. dr inż. Ewa Malczyk – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 14. mgr inż. Jacek Tomasiak – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 15. mgr Katarzyna Drabczyk – Kierownik Studium Języków Obcych
 16. mgr Roman Hudaszek – Zastępca Dyrektora Instytutu Jazzu
 17. mgr Małgorzata Kurpiel – Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 18. mgr Roman Palacz – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
 19. mgr Agnieszka Pulik – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 20. mgr Ewa Szura – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 21. mgr Olga Wierzchowiec – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
 22. mgr inż. Adriana Halikowska
 23. mgr Anna Opałka – Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych
 24. mgr Ewa Cegieła – pracownik Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 25. Jowita Grażdan – studentka
 26. Sebastian Kmita – student
 

XIV Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Zdrowie i nauki o zdrowiu".
Zadanie finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2018 ze ¶rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalno¶ć upowszechniaj±c± naukę.