Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
13
Nyski Festiwal Nauki
27-28.09.2017
 
Program NFN 2017Rada programowaKomitet organizacyjnyPatronatyWsparcieMedia o festiwalu PWSZ w Nysie

Komitet Organizacyjny:

 1. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie - Prorektor ds. nauki i rozwoju
 2. dr inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 3. mgr Zbigniew Szlempo - Kanclerz
 4. prof. dr hab. Stefan Szymura - Kierownik Studium Nauk Podstawowych
 5. dr inż. Piotr Chwastyk – Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 6. dr inż. Piotr Bernat - Koordynator ds. współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku
 7. dr Małgorzata Kamińska - Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 8. dr Grzegorz Chmielewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 9. doc. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski – Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki
 10. dr inż. Tomasz Piłot - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 11. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj - Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów
 12. dr n. med. Agnieszka Wolińska - Zastępca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa
 13. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 14. mgr inż. Jacek Tomasiak - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 15. mgr Katarzyna Drabczyk - Kierownik Studium Języków Obcych
 16. mgr Roman Hudaszek - Zastępca Dyrektora Instytutu Jazzu
 17. mgr Małgorzata Kurpiel - Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 18. mgr Roman Palacz - Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
 19. mgr Agnieszka Pulik - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 20. mgr Ewa Szura - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 21. mgr Olga Wierzchowiec - Zastępca Dyrektora Instytutu Ratownictwa Medycznego
 22. mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych
 23. mgr Ewa Cegieła – pracownik Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 24. Marcin Janik - student
 25. Paweł Sznajder - student
 

XIII Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauki techniczne – technologie przyszło¶ci".
Zadanie finansowane w ramach umowy 870/P-DUN/2017 ze ¶rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalno¶ć upowszechniaj±c± naukę