Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
12
Nyski Festiwal Nauki
28-29.09.2016
 
Program NFN 2016Regulamin konkursuKomitet organizacyjnyPatronatyWsparcieMedia o festiwalu PWSZ w Nysie

Rada Programowa:

 1. dr inż. Przemysław Malinowski, prof. PWSZ w Nysie - Rektor
 2. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 3. dr inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 4. prof. dr hab. Marek Czapliński - członek honorowy
 5. prof. dr hab. Wojciech Niedziela - nauki artystyczne
 6. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak - nauki techniczno-ekonomiczne
 7. prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada - nauki medyczne
 8. dr hab. Janusz Fałowski, prof. PWSZ w Nysie - nauki humanistyczne
 9. dr hab. inż. Tomasz Malczyk, prof. PWSZ w Nysie - nauki techniczne
 10. Jakub Ślusarski - student

Komitet Organizacyjny:

 1. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie - Prorektor ds. nauki i rozwoju
 2. dr inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 3. mgr Zbigniew Szlempo - Kanclerz
 4. prof. dr hab. Stefan Szymura - Kierownik Studium Nauk Podstawowych
 5. dr inż. Piotr Chwastyk – Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 6. dr inż. Piotr Bernat - Koordynator ds. współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku
 7. dr Małgorzata Kamińska - Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 8. dr Grzegorz Chmielewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 9. doc. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski – Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki
 10. dr inż. Tomasz Piłot - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 11. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj - Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów
 12. dr n. med. Agnieszka Wolińska - Zastępca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa
 13. dr inż. Marzena Zołoteńka-Synowiec - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 14. mgr inż. Jacek Tomasiak - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 15. mgr Katarzyna Drabczyk - Kierownik Studium Języków Obcych
 16. mgr Roman Hudaszek - Zastępca Dyrektora Instytutu Jazzu
 17. mgr Małgorzata Kurpiel - Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 18. mgr Roman Palacz - Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
 19. mgr Agnieszka Pulik - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 20. mgr Ewa Szura - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 21. mgr Olga Wierzchowiec - Zastępca Dyrektora Instytutu Ratownictwa Medycznego
 22. mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych
 23. mgr Ewa Cegieła – pracownik Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 24. Marcin Janik - student
 25. Paweł Sznajder - student
 

XII Nyski Festiwal Nauki pt. "Wiedza, Zdrowie i Uroda".
Popularyzacja "Narodowego programu zapobiegania nadwadze i otyłości oraz przewlekłym chorobom zakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywności fizycznej" finansowane w ramach umowy 806/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.