Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
15
Nyski Festiwal Nauki
 
Program NFN 2019Komitet organizacyjnyPatronatyWsparcieMedia o festiwalu PWSZ w Nysie

Komitet Organizacyjny:

 1. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie - Prorektor ds. nauki i rozwoju
 2. dr inż. Mariusz Kołosowski - Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 3. mgr Zbigniew Szlempo - Kanclerz

 4.  prof. dr hab. Stefan Szymura - Kierownik Studium Nauk Podstawowych 
 5. dr inż. Piotr Bernat - Koordynator ds. współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku
 6. dr Grzegorz Chmielewski - Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 7. dr inż. Piotr Chwastyk - Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 8. dr Małgorzata Kamińska - Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 9. dr inż. Ewa Malczyk - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 10. dr inż. Tomasz Piłot - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 11. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj - Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów
 12. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
 13. mgr Ewa Cegieła - pracownik Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 14. mgr Katarzyna Drabczyk - Kierownik Studium Języków Obcych
 15. mgr inż. Adriana Halikowska - Koordynator ds. współpracy ze szkołami średnimi
 16. mgr Roman Hudaszek - Zastępca Dyrektora Instytutu Jazzu
 17. mgr Małgorzata Kurpiel - Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 18. mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych
 19. mgr Roman Palacz - Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
 20. mgr Agnieszka Pulik - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 21. mgr Ewa Szura - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 22. mgr inż. Jacek Tomasiak - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 23. mgr Olga Wierzchowiec - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
 24. mgr inż. Marcin Zdanowicz - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 25. Martyna Ryś - studentka
 26. Jowita Skowrońska - studentka
 27. Dawid Żuchowicz - student
 

XV Jubileuszowy Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka w służbie społeczeństwa".