Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
15
Nyski Festiwal Nauki
 
Program NFN 2019Komitet organizacyjnyPatronatyWsparcieMedia o festiwalu PWSZ w Nysie

PATRONAT HONOROWY 2019:
Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinister Edukacji NarodowejWojewoda OpolskiOpolski Kurator Oświaty
Marszałek Województwa Opolskiego
Starosta Nyski
Burmistrz Nysy
Starosta Brzeski
Centrum Nauki Kopernik
Nyska Regionalna Izba GospodarczaPATRONAT MEDIALNY:Nowiny Nyskie
Perspektywy
Nowa Trybuna Opolska
TVP 3 OpoleRadio Opole
Radio ONY
Radio DOXAPrudnicka.pl


I Love Nysa
Radio ParkRadio Nysa


 

 

XV Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka w służbie społeczeństwa".
Zadanie finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.