Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
13
Nyski Festiwal Nauki
27-28.09.2017
 
Idea festiwaluBiuro Organizacyjne9. Nyski Festiwal Nauki
11 września 2013r.
9. Nyski Festiwal Nauki
12 września 2013r.

Biuro Organizacyjne:

Biuro Organizacyjne Nyskiego Festiwalu Nauki
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Regionalne Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie
ul. Obrońców Tobruku 5
48-300 Nysa
tel./fax.: 77 40 90 870
e-mail: rctwiti@pwsz.nysa.pl

 

XIII Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauki techniczne – technologie przyszłości".
Zadanie finansowane w ramach umowy 870/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę