Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
12
Nyski Festiwal Nauki
28-29.09.2016
 
NFN 2016NFN 201511. Nyski Festiwal Nauki
9 wrzenia 2015r.
11. Nyski Festiwal Nauki
10 wrzenia 2015r.
NFN 2014NFN 2013NFN 2012NFN 2011NFN 2010NFN 2009NFN 2008NFN 2007NFN 2006NFN 2005

NFN 2015 - 9.09.2015

 

XII Nyski Festiwal Nauki pt. "Wiedza, Zdrowie i Uroda".
Popularyzacja "Narodowego programu zapobiegania nadwadze i otyoci oraz przewlekym chorobom zakanym poprzez popraw ywienia i aktywnoci fizycznej" finansowane w ramach umowy 806/P-DUN/2016 ze rodkw Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyszego przeznaczonych na dziaalno upowszechniajc nauk.