Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
15
Nyski Festiwal Nauki
 
26 października 201817 listopad 201619 kwiecień 201215 kwiecień 201124 marzec 201114 wrzesień 20108 kwiecień 201015 wrzesień 20095 czerwiec 200917 wrzesień 2008

Konferencje festiwalowe

 

XV Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka w służbie społeczeństwa".
Zadanie finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.