Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
14
Nyski Festiwal Nauki
26-27.09.2018
 
17 listopad 201619 kwiecień 201215 kwiecień 201124 marzec 201114 wrzesień 20108 kwiecień 201015 wrzesień 20095 czerwiec 200917 wrzesień 2008

Konferencje festiwalowe

 

XIV Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Zdrowie i nauki o zdrowiu".
Zadanie finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.