Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
15
Nyski Festiwal Nauki
 
14. Nyski Festiwal Nauki13. Nyski Festiwal NaukiProgram 13. NFNKomitet organizacyjnyPatronaty12. Nyski Festiwal Nauki11. Nyski Festiwal Nauki10. Nyski Festiwal Nauki9. Nyski Festiwal Nauki8. Nyski Festiwal Nauki7. Nyski Festiwal Nauki6. Nyski Festiwal Nauki5. Nyski Festiwal Nauki4. Nyski Festiwal Nauki3. Nyski Festiwal Nauki2. Nyski Festiwal Nauki1. Nyski Festiwal Nauki

Komitet Organizacyjny:

 1. dr Tomasz Drewniak, doc. PWSZ w Nysie – Prorektor ds. nauki i rozwoju
 2. dr inż. Mariusz Kołosowski – Prorektor ds. studenckich i dydaktyki
 3. mgr Zbigniew Szlempo – Kanclerz
 4. prof. dr hab. Stefan Szymura – Kierownik Studium Nauk Podstawowych
 5. dr inż. Piotr Chwastyk – Dyrektor Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 6. dr inż. Piotr Bernat – Koordynator ds. współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku
 7. dr Małgorzata Kamińska – Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 8. dr Grzegorz Chmielewski – Zastępca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 9. dr inż. arch. Konrad Dobrowolski, doc. PWSZ w Nysie – Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury i Urbanistyki
 10. dr inż. Tomasz Piłot – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 11. dr inż. Danuta Seretna-Sałamaj – Zastępca Dyrektora Instytutu Finansów
 12. dr n. med. Agnieszka Wolińska-Grabowska – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
 13. dr inż. Ewa Malczyk – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 14. mgr inż. Jacek Tomasiak – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Technicznych
 15. mgr Katarzyna Drabczyk – Kierownik Studium Języków Obcych
 16. mgr Roman Hudaszek – Zastępca Dyrektora Instytutu Jazzu
 17. mgr Małgorzata Kurpiel – Zastępca Dyrektora Instytutu Neofilologii
 18. mgr Roman Palacz – Kierownik Studium Wychowania Fizycznego
 19. mgr Agnieszka Pulik – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 20. mgr Ewa Szura – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu
 21. mgr Olga Wierzchowiec – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Medycznych
 22. mgr inż. Adriana Halikowska
 23. mgr Anna Opałka – Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych
 24. mgr Ewa Cegieła – pracownik Regionalnego Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych
 25. Jowita Grażdan – studentka
 26. Sebastian Kmita – student
 

XV Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka w służbie społeczeństwa".
Zadanie finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.