Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
15
Nyski Festiwal Nauki
 
14. Nyski Festiwal Nauki13. Nyski Festiwal NaukiProgram 13. NFNKomitet organizacyjnyPatronaty12. Nyski Festiwal Nauki11. Nyski Festiwal Nauki10. Nyski Festiwal Nauki9. Nyski Festiwal Nauki8. Nyski Festiwal Nauki7. Nyski Festiwal Nauki6. Nyski Festiwal Nauki5. Nyski Festiwal Nauki4. Nyski Festiwal Nauki3. Nyski Festiwal Nauki2. Nyski Festiwal Nauki1. Nyski Festiwal Nauki

PATRONAT HONOROWY 2017:
Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinister Edukacji NarodowejWojewoda OpolskiOpolski Kurator Oświaty
Marszałek Województwa Opolskiego
Starosta Nyski
Burmistrz Nysy
Centrum Nauki KopernikPATRONAT MEDIALNY:Nowiny Nyskie
Perspektywy
Nowa Trybuna Opolska
TVP 3 OpoleRadio Opole
Radio ONY
Radio DOXAPrudnicka.pl


I Love Nysa


 

 

XV Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka w służbie społeczeństwa".
Zadanie finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.