Logo NFN | Logo PWSZ w Nysie
15
Nyski Festiwal Nauki
 
14. Nyski Festiwal NaukiProgram 14. NFNKomitet organizacyjnyPatronaty13. Nyski Festiwal Nauki12. Nyski Festiwal Nauki11. Nyski Festiwal Nauki10. Nyski Festiwal Nauki9. Nyski Festiwal Nauki8. Nyski Festiwal Nauki7. Nyski Festiwal Nauki6. Nyski Festiwal Nauki5. Nyski Festiwal Nauki4. Nyski Festiwal Nauki3. Nyski Festiwal Nauki2. Nyski Festiwal Nauki1. Nyski Festiwal Nauki

26-27.09.2018 - 14. Nyski Festiwal Nauki 

XV Nyski Festiwal Nauki pod hasłem "Nauka w służbie społeczeństwa".
Zadanie finansowane w ramach umowy 937/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.