Rada Programowa

dr hab. inż. Zofia Wilimowska, prof. PWSZ w Nysie - Rektor
dr inż. Tomasz Malczyk - Prorektor ds. ogólnych
dr inż. Przemysław Malinowski - Prorektor ds. dydaktyki
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada - nauki medyczne
prof. dr hab. Andrzej Nowak - nauki techniczno-ekonomiczne
prof. dr hab. Marek Czapliński - nauki humanistyczne
dr hab. Wojciech Niedziela, prof. PWSZ w Nysie - nauki artystyczne

Komitet Organizacyjny

dr inż. Tomasz Malczyk - Prorektor ds. ogólnych
dr inż. Przemysław Malinowski - Prorektor ds. dydaktyki
mgr Zbigniew Szlempo - Kanclerz
mgr Anna Opałka - Kierownik Działu Kontaktów Zewnętrznych - Biuro Festiwalu
dr inż. arch. Konrad Dobrowolski - Z-ca Dyrektora Instytutu Architektury
dr inż. Marzena Zołoteńka - Synowiec - Z-ca Dyrektora Instytutu Dietetyki
dr inż. Piotr Bernat - Z-ca Dyrektora Instytutu Zarządzania
dr inż. Tomasz Piłot - Z-ca Dyrektora Instytutu Informatyki
dr Irena Bracichowicz - Z-ca Dyrektora Instytutu Historii
dr Piotr Baron - Z-ca Dyrektora Instytutu Jazzu
dr Tomasz Drewniak - Kierownik Studium Nauk Podstawowych
mgr inż. Danuta Seretna-Sałamaj - Z-ca Dyrektora Instytutu Finansów
mgr Agnieszka Pulik - Z-ca Dyrektora Instytutu Kosmetologii
mgr Małgorzata Kurpiel - Z-ca Dyrektora Instytutu Neofilologii
mgr piel. Agnieszka Wolińska - Z -ca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa
mgr Olga Wierzchowiec - Z-ca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego
mgr Katarzyna Drabczyk - Kierownik Studium Języków Obcych
mgr Adam Wrona - Studium Wychowania Fizycznego
inż. Mirosław Mazguła - Pełnomocnik rektora ds. niejawnych

StartGaleriaO festiwalu w NysieKomitet organizacyjnyProgram NFNPoprzednie festiwaleWspółfinansowaniePatronatyKonferencja festiwalowa