Tytuł: Bildung. Facetten der wissenschaftlichten Kommunikation

Redakcja: Monika Witt, Wojciech Kunicki
ISBN: 978-83-60081-18-1
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie

Rok wydania: 2007

Liczba stron: 468
Cena: 52,50 PLN
 

Bildung. Facetten der wissenschaftlichen Kommunikation - Edukacja. Aspekty komunikacji naukowej to tom pokonferencyjny w języku niemieckim. Zawiera referaty wygłoszone w czasie międzynarodowej konferencji, która odbyła się w Nysie, a w której brali udział naukowcy z Niemiec, Polski i Republiki Czeskiej. Tematem referatów są różnorodne aspekty niezwykle istotnego dla kultury niemieckiej pojęcia "Bildung" (tłumaczonego na język polski jako "ukształcenie", "kształcenie" lub "wykształcenie"), poczynając od jego interpretacji filozoficznych i literackich, poprzez historię aż po pragmatyczne aspekty związane z dydaktyką i metodyką nauczania. Tom nosi charakter interdyscyplinarny, a jego istotnym elementem są, nieodłączne dla tej serii, przyczynki nawiązujące do regionalnych aspektów historii kształcenia i szkolnictwa.
Wydanie tomu pokonferencyjnego zostało wsparte przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.