Tytuł: Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka

Autorzy: Tomasz Drewniak, Alina Dittman
ISBN: 978-83-60081-24-2
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, VIADUKT Verlag

Rok wydania: 2009

Liczba stron: 294
(nakład wyczerpany)
Spis treści - pobierz (.pdf)

Monografie poświęcone są jednemu z najważniejszych zagadnień współczesnej humanistyki: transformacji, reinterpretacji i recepcji mitu dionizyjskiego. Teksty zostały przygotowane przez badaczy reprezentujących różnorodne dyscypliny humanistyczne: filologię klasyczną, kulturoznawstwo, socjologię, politologię, antropologię, literaturoznawstwo, filologię germańską i filozofię. Oprócz niewątpliwych walorów poznawczych, stanowiących przyczynek do rozwoju kultury humanistycznej - holistyczna i interdyscyplinarna prezentacja zjawiska dionizyjskości stanowi istotne novum w polskojęzycznych studiach nad Dionizosem - artykuły obfitują w oryginalne i prowokujące do myślenia tezy.