Tytuł: Germanistische Studien nr 2/2004

 
ISBN: 1732 - 680X
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie

Rok wydania: 2005

Liczba stron: 84
(nakład wyczerpany)
Spis treści - pobierz (.pdf)

Czasopismo wydawane w języku niemieckim, w którym drukowane są oryginalne artykuły i recenzje z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, regionalistyki i glottodydaktyki.