Tytuł: Germanistische Studien nr 1(3)/2005

 
ISBN: 1732 - 680X
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie

Rok wydania: 2005

 
Cena: 10,50 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Czasopismo wydawane w języku niemieckim, w którym drukowane są oryginalne artykuły i recenzje z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, regionalistyki i glottodydaktyki.