Tytuł: Kierowanie klasą i interakcja na lekcji języka obcego. Przewodnik praktykanta

Autor: Anna Konieczna
ISBN: 978-83-60081-72-3
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 98
Cena: 15 PLN
Spis treści - pobierz (.pdf)

Niniejsza publikacja przygotowana została z myślą o studentach neofilologii rozpoczynających praktyki pedagogiczne. Książka opisuje wybrane elementy praktyki nauczycielskiej, szczególnie dużo miejsca poświęcając kwestiom związanym z kierowaniem klasą oraz organizacją interakcji klasowej. Podejście reprezentowane w niniejszej publikacji ma nieco dychotomiczny charakter. Przewodnik z jednej strony podaje gotowe do wykorzystania sugestie dotyczące technik prowadzenia lekcji i nauczania, z drugiej jednak strony wskazuje na eksploracyjny charakter pracy nauczyciela, czyli na potrzebę samodzielnego odkrywania czynników kształtujących daną rzeczywistość szkolną oraz na potrzebę uczenia się przez własne doświadczenie pedagogiczne. Zacytowanie w niniejszej publikacji porad i wytycznych jest uzasadnione naglącą potrzebą wyposażenia praktykanta w pewien zestaw „strategii na start”. W miarę nabywania doświadczenia pedagogicznego, początkowo wykorzystywane strategie działania powinny być przez praktykanta modyfikowane, udoskonalane i dostosowywane do lokalnych uwarunkowań szkoły (ze wstępu).