NOWOŚĆ
PRACOWNICY
DOSTĘPNOŚĆ


mgr Ewa Bernat

Administratorzy www
mgr inż. Adam Dudek, mgr inż. Piotr Dudek


Wszystkie dostępne pozycje książkowe można nabyć w budynku głównym PWSZ na ulicy Chodowieckiego 4, w Oficynie Wydawniczej w pok. 4, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 - 13.00
ADRES
ZAMÓWIENIA
Oficyna Wydawnicza
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie

ul. Armii Krajowej 7
48-300 Nysa

Siedziba
ul. Chodowieckiego 4 pokój 4
telefon: 77 4091170
fax: 77 4352989
e-mail: oficyna@pwsz.nysa.pl

Istnieje możliwość zamówienia wydanych pozycji
za zaliczeniem pocztowym. Poniżej do ściągnięcia
formularz zamówienia w formacie PDF

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

(format PDF)
PODRĘCZNIKI I SKRYPTY
 

M. Błaszczyk
Biologia i genetyka. Wybrane zagadnienia...

A. Małkiewicz
Terroryzm. Wybrane zagadnienia

W. Sikorski
Socjoterapia w praktyce psychopedagogicznej

I. Sikora
Dubbing filmów animowanych. Strategie...

A. Konieczna
Kierowanie klasą i interakcja na lekcji na lekcji języka...

M. Błaszczyk
Histologia dla kosmetologów

T. Malczyk
Zieleń w krajobrazie terenów inwestycyjnych

M. Walczyński
A living language. Selected aspects of Tok Pisin...

A. M. Dereń
Ochrona własności intelektualnej w obrocie...

E. Smolka-Drewniak
Kobieta, polis i boskość w tragediach Eurypidesa....

 

T. Drewniak
Epistemologia fikcji. Studium historyczno-systematyczne

 

K. Grygajtis
Józef Stalin oraz sowiecka geopolityka i geostrategia...

 

P. Bernat
Techniki wytwarzania. Toczenie

 

W. Sikorski
Psychologia osiągnięć szkolnych uczniów...

 

M. Błaszczyk,
Biologia i genetyka.
Wybrane zagadnienia

 

A. M. Dereń,
Spółki handlowe w obrocie gospodarczym

M. Sosada, B. Pasker,
P. Malinowski,
Chemia kosmetyczna...

 

W. Strabel,
Studia i plany zagospodarowania...

 

Z. Wilimowska,
K. Urbańska,
Uwarunkowania...

A. M. Dereń,
Zarys prawa cywilnego w pytaniach i odpowiedziach

A. Kowalczyk,
Literarische texte Im Sprachlernprozess...

P. Bernat,
Praktyczne porady dotyczące...

A. M. Dereń,
Własność intelektualna i przemysłowa...

W. Stanisławski,
Wprowadzenie do sieciowych systemów..


L. Sieniawski,
System *N*X

E. Ziółko,
Podstawy fizjologii człowieka

A. M. Dereń,
Prawo gospodarcze. Wybrane zagadnienia

M. Zdanowicz,
Mechanika budowli. Przewodnik do ćwiczeń...

W. Kunicki, M. Kopij,
G. Połutrenko,
Neisse. Texte und Bilder

W. Sikorski,
Psychoterapia. Wybrane formy i techniki

T. Malczyk,
Wytyczne do projektowania zieleni na...

 

W. Sikorski,
Aspiracje. Studium psychologiczne i...

 

P. Bernat
Chropowatość powierzchni w rysunku technicznym

Z. Wilimowska,
M. Wilimowski, D. Seretna,
Wybrane zagadnienia ...

A. B. Jagiełłowicz, E. Kozak, M. J. Gontarski,
O sztuce porozumie...

W. Jackiewicz,
Definicja architektury środowiskowej

MONOGRAFIE

 

 

 

 

A. Brodziak
Kryzys demograficzny – przyczyny i sposoby...

T. Drewniak, E.Smolka-Drewniak
Normatywny wymiar kultury. Eros, polityka i figury ojcostwa

D.Danuta Seretna-Sałamaj
Dynamiczne zarządzanie strukturą finansów przedsiębiorstwa

M. Kamiński, M. Walczyński, M. Kurpiel, M. Bilinsky, A. Paslavska
European Transfer of Culture in Literature..

A. Różyk-Myrta,
Interdyscyplinarny model opieki nas osobami starszymi cz. 2

A. Różyk-Myrta,
Wykładowcy i studenci pielęgniarstwa w trosce...

G. Kwaśniak,
M. Wojciszko,
Przygotowania obronne państwa...

B. Całyniuk,
Jadłospisy dekadowe

A. M. Dereń, R. Kamiński,
D. Seretna-Sałamaj, M. Wilimowski
Jak rozpocząć własny...

A. Bryll, I. Sikora, M. Walczyński
Philological Inquiries.

T. Drewniak, A. Dittmann
Denkerische und dichterische Heimatsuche

J. Maliszewski
Business Language Approaches:..

P. Bernat, Z. Kulas
Racjonalność w funkcjonowaniu...

P. Bernat,
Racjonalność w funkcjonowaniu...

T. Malczyk,
Nysa Science Festival as international

T. Malczyk,
Nyski Festiwal Nauki. Międzynarodowy...

T. Drewniak,
Racjonalność w funkcjonowaniu...

P. Bernat,
Racjonalność w funkcjonowaniu...

T. Drewniak, A. Dittman,
Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia...

T. Drewniak, A. Dittman,
Dionysos und das Dionysische

WYDAWNICTWA POKONFERENCYJNE

 

 

 

 

Z. Kulas
Finanse publiczne a rozwój gmin i powiatów

 

T. Iwanek, G. Chmielewski
Człowiek wobec zagrożeń współczesnego...

A. M. Włodarczyk
Tradycyjne i nowe przestrzenie publiczne...

J. Fałowski
T . Iwanek
Człowiek wobec zagrożeń współczesnego...

G. Kwaśniak,
M. Wojciszko
Funkcjonowanie systemu obronnego państwa...

E. Grochowska-Niedworok,
M. Zołoteńka-Synowiec
Interdyscyplinarny model...

Z. Kulas
Rola kapitału intelektualnego...

 

I. Bracichowicz
Spór o prawa człowieka

T. Drewniak, J. Rabiej,
The signs of tradition in architecture

M. Witt, W. Kunicki,
Bildung. Facetten der wissenschaftlichten...

T. Drewniak, B. Szuba
Przestrzeń miejska: znaczenie, konteksty,

A. Kowalczyk, J. Pacholski,
Stereotypy w postrzeganiu...

T. Drewniak, B. Szuba
Problemy dziedzictwa kulturowego...

M. Witt, W. Kunicki,
Neisse: Kulturalität und Regionalität

SERIA ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W REGIONIE

 

T. Kokot, M. Zołoteńka-Synowiec
Zarządzanie wiedzą w regionie. Wiedza, zdrowie, uroda. Cz. 3

W. Huńka-Żurawińska, E. Malczyk
Zarządzanie wiedzą w regionie. Wiedza, zdrowie, uroda. Cz. 2

T. Malczyk,
Przestrzeń w krajobrazie - krajobraz w przestrzeni

T. Malczyk,
Interdyscyplinarne
znaczenie bezpieczeństwa.
Tom 2

T. Malczyk,
Interdyscyplinarne
znaczenie bezpieczeństwa.
Tom 1

T. Malczyk,
Wiedza, zdrowie i uroda

T. Malczyk,
Uczelnia w 2010 roku. Społeczeństwo oparte na wiedzy

T. Malczyk,
Historia drogą w różnych kierunkach

T. Malczyk,
Znaczenie współpracy międzynarodowej w procesie dyfuzji wiedzy

T. Malczyk,
Rola pielęgniarki w nowoczesnym leczeniu ran przewlekłych

T. Malczyk,
Agroturystyka, energia odnawialna, ekorolnictwo, kształtowanie środowiska

WYDAWNICTWA ALBUMOWE

T. Malczyk
Nyski Festiwal Nauki

T. Malczyk
Uczelnia na cztery pory roku

T. Malczyk,
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie...

 

 

 

PRACE STUDENCKIE

B. Szuba
Idea miasta-ogrodu a tereny zieleni miasta Nysy

Z. Kulas,
Kryzys na rynkach finansowych a rozwój
..

B. Szuba,
Park dla dzieci w Głuchołazach

T. Hrynyszyn,
Studenckie projekty koncepcyjne 2003/2004...

N. Krajczy,
Wybrane zagadnienia promocji zdrowia

T. Hrynyszyn,
Studenckie projekty koncepcyjne 2002/2003...

CZASOPISMO


Germanistische Studien
nr 1(5)/2008


Germanistische Studien
nr 1(4)/2006


Germanistische Studien
nr 1(3)/2005


Germanistische Studien
nr 2/2004


Germanistische Studien
nr 1/2004