Tytuł: Stereotype In interkultureller Warhnehmung. Stereotypy w postrzeganiu interkulturowym. Stereotypy z interkulturniho hlediska

Redakcja: Alina Kowalczyk i Jan Pacholski
ISBN: 83-60081-07-7
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 195
(nakład wyczerpany)
 

Publikacja zawiera artykuły polskich, czeskich i niemieckich autorów, wykładowców PWSZ w Nysie, Uniwersytetu Śląskiego w Opawie i Akademii Pedagogicznej w Krakowie, poruszające różne aspekty postrzegania interkulturowego. Książka jest wynikiem sympozjum mającego miejsce w PWSZ w Nysie w maju 2005 roku, które zostało zorganizowane w Instytucie Neofilologii, dzięki dofinansowaniu Euroregionu Pradziad.