Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-04-01 11:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 W1, Biochemia, dr in¿. E. Malczyk, 107D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16W1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11L1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11W1, Fizjologia, dr B.Bucki, 101D, tz, t/z: 8      
   W1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 13 14 15 16 17L1, Pr.¿ywienia, dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 13 14 15 16 17  W1, ¯yw. cz³owieka, Prof. M.Habanova, 127D, tz, t/z: 5   
Wtorek
 L1, Fizjologia, mgr O. Wierzchowiec, 101D, tz, t/z: 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17W1, ¯yw. cz³owieka, dr in¿.MMisiarz, 11D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16W1, Pod. och..w³.in, dr G. Chmielewski, 2E, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16W1, ¯yw. cz³owieka, Prof. M.Habanova, 11D, tz, t/z: 5       
      W1, Fizjologia, dr B.Bucki, 108D, tz, t/z: 8        
Sroda
 L1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 5D, tzC1, ¯yw. cz³owieka, dr M.Synowiec, 118D, tz L1, Jêzyk niemiecki, mgr Miros³aw Grudzieñ, 105F, tz W1, ¯yw. cz³owieka, Prof. M.Habanova, 11D, tz, t/z: 5    
Czwartek
 L1, Biochemia, dr in¿. E. Malczyk, 124D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7W1, ¯yw. cz³owieka, Prof. M.Habanova, 127D, tz, t/z: 5         
 L1, Biochemia, dr in¿. E. Malczyk, 124D, tz, t/z: 8              
Piatek
       W1, Fizjologia, dr B.Bucki, 101D, tz, t/z: 8 10 12 13 14 15 16 17       
Sobota
Niedziela
Legenda
Biochemia = Biochemia
Fizjologia = Fizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêzyk niemiecki = Jêzyk niemiecki
Pod. och..w³.in = Pod. ochrony..w³.intelektualnej
Pr.¿ywienia = Pracownia ¿ywienia
¯yw. cz³owieka = ¯ywienie cz³owieka