Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-14 10:47
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L6, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 16       
L4, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 17       
L5, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 15       
L3, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 8       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17¯³obek, tz, t/z: 11       
L2, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 9       
L1, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 13       
 L1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 7      
 L3, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 17      
 L2, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 13      
 L5, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 8      
 L6, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 15      
 L3, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 11      
 L4, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 14      
       L6, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 9
       L5, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 6
       L6, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tz, t/z: 4
       L4, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 15
       L1, Neur. i PN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 12
       L2, Neur. i PN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 15
       L5, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13
       L6, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 17
       L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 4
       L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 3
       L4, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 4
       L3, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7
       L4, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 2
       L1, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 5
       L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 3
       L3, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 2
       L2, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 5
       L6, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 1
       L5, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 2
       L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 5
       L4, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9
       L4, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11
       L3, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 6
       L5, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 1
       L6, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 11
       L4, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 6
       L6, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 7
       L5, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 5
       L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 15
       L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 12
       L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 14
       L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 6
                 
Wtorek
L6, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 17       
L3, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 6       
L4, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 4       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 3       
L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 4       
L5, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 6       
L1, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 13       
L2, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 9       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17¯³obek, tz, t/z: 11       
L3, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 8       
L6, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 16       
L6, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tz, t/z: 4       
L4, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 17       
L5, Ped. i PP, mgr M. Petryk, 17¯³obek, tz, t/z: 15       
L4, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 15       
L1, Neur. i PN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 12       
L2, Neur. i PN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 15       
L5, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L5, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 1       
L6, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 11       
L6, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 9       
L2, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 2       
L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 3       
L5, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 2       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 5       
L1, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 5       
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 6       
L4, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 2       
L3, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L4, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 9       
L4, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 11       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 14       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 12       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 15       
L5, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 5       
L6, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 7       
L4, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 6       
L6, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 1       
 L5, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 8      
 L4, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 14      
 L1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 7      
 L2, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 13      
Sroda
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 6       
L4, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 4       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 3       
L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 4       
L5, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 6       
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17¯³obek, tz, t/z: 13       
L3, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 17¯³obek, tz, t/z: 8       
L6, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 17¯³obek, tz, t/z: 16       
L4, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 17¯³obek, tz, t/z: 17       
L5, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 17¯³obek, tz, t/z: 15       
L4, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 15       
L1, Neur. i PN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 12       
L2, Neur. i PN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 15       
L5, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L6, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 17       
L3, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 6       
L5, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 1       
L4, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 6       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 5       
L5, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 2       
L6, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 1       
L2, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 2       
L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 3       
L1, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 5       
L6, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tz, t/z: 4       
L3, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L6, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 7       
L5, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 5       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 15       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 12       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 14       
L4, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 2       
 L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 13      
 L6, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 111R, tz, t/z: 14      
 L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 15      
 L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 8      
 L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 7      
 L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 17      
 L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 14      
Czwartek
L2, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 6       
L4, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 4       
L1, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 3       
L1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 4       
L5, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 6       
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 21D, tz, t/z: 13       
L3, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 21D, tz, t/z: 8       
L6, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 21D, tz, t/z: 16       
L4, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 21D, tz, t/z: 17       
L5, Ped. i PP, mgr Bo¿ena Kochañska, 21D, tz, t/z: 15       
L4, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 15       
L1, Neur. i PN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 12       
L2, Neur. i PN, mgr Edyta Rzepka, 4Sz1, tz, t/z: 15       
L5, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 13       
L6, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 17       
L3, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 6       
L5, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 1       
L4, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 6       
L3, POZ, mgr Justyna Raczyñska, 3POZ-B, tz, t/z: 5       
L5, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 2       
L6, POZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 3POZ-B, tz, t/z: 1       
L2, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 2Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 2Szpital, tz, t/z: 2       
L2, Inter. i PI, mgr B. Bia³kowska, 1Szpital, tz, t/z: 3       
L1, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 5       
L6, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 1Szpital, tz, t/z: 4       
L3, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 4Sz1, tz, t/z: 7       
L6, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 7       
L5, Psychia. i PP, mgr Agnieszka Buka³a, 14SzG, tz, t/z: 5       
L3, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 15       
L2, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 12       
L4, Inter. i PI, mgr Dorota Kulczycka, 15Szpital, tz, t/z: 2       
L1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 14       
 L2, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 13      
 L6, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 15      
 L5, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 8      
 L1, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 7      
 L3, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 17      
 L4, Reh. i PN, mgr Henryka Homêtowska, 8SzG, tz, t/z: 14      
Piatek
Sobota
Niedziela
Legenda
Chir. i PCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
Inter. i PI = Interna i pielêgniarstwo internistyczne
Neur. i PN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
Ped. i PP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Psychia. i PP = Psychiatria i pielêgniarstwo psychiatryczne
Reh. i PN = Rehabilitacja i pielêgnowanie niepe³nosprawnych