Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb stacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-05-29 7:07
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 5       
L1, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 12       
L3, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 8       
L2, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 7       
L5, Anest . i piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 15       
L4, Anest . i piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 14       
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 6       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 12       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 8       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L5, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 12       
L4, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 8       
L3, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 7       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 6       
L5, Anest . i piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 17       
  W1, POWER3.5-SZ3, x, 118D, tz, t/z: 16     
Wtorek
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 5       
L4, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 13       
L5, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 8       
L2, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 7       
L1, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 12       
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 6       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 12       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 8       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L5, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 12       
L4, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 8       
L3, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 7       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 6       
  W1, POWER3.5-SZ3, x, 118D, tz, t/z: 16     
Sroda
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 5       
L5, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 8       
L2, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 7       
L1, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 12       
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 6       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 12       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 8       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L5, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 12       
L4, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 8       
L3, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 7       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 6       
  W1, POWER3.5-SZ3, x, 118D, tz, t/z: 16     
       W1, POWER DOROTHEA, x, 112D, tz, t/z: 17  
Czwartek
L1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 5       
L1, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 12       
L3, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 8       
L2, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 7       
L4, Anest . i piel., mgr A. Wozniak, 10Szpital, tz, t/z: 13       
L4, Anest . i piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, tz, t/z: 14       
L5, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 6       
L4, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 5       
L3, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 12       
L2, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 8       
L1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 11Szpital, tz, t/z: 7       
L5, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 12       
L4, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 8       
L3, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 7       
L2, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 5Sz1, tz, t/z: 6       
       W1, POWER3.5-SZ1, x, 20D, tz, t/z: 12    
Piatek
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 102D, tz, t/z: 10  W1, POWER3.5-SZ1, x, 20D, tz, t/z: 12    
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 102D, tz, t/z: 12  W1, POWER3.5-SZ1, x, 5D, tz, t/z: 10       
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 126D, tz, t/z: 13            
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 126D, tz, t/z: 14            
  W1, POWER3.5-SZ2, x, 126D, tz, t/z: 15            
Sobota
Niedziela
Legenda
Anest . i piel. = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
POWER DOROTHEA = POWER 3.5 - ADPIECare Dorothea
POWER3.5-SZ1 = POWER 3.5 - Pielêgniarstwo operacyjne
POWER3.5-SZ2 = POWER 3.5 - Jêzyk migowy
POWER3.5-SZ3 = POWER 3.5 - Kompetencje miêkkie
Ped. i PP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Po³o¿.ginekol. = Po³o¿nictwo i ginekologia