Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-28 20:06
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
          L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 93 
          L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 84 
          L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 21D, zz, t/z: 98 
          L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 98 
          L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 94 
          L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 21D, zz, t/z: 94 
          L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 93 
          L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 84 
          L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 20D, zz, t/z: 95 
Piatek
          W1, Patol., dr n. med. K. Doskocz, 13D, zz, t/z: 94W1, Patol., dr n. med. K. Doskocz, 13D, zz, t/z: 84
          C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 102D, zn, t/z: 84   
          W1, Patol., dr n. med. K. Doskocz, 13D, zz, t/z: 93   
          W1, Patol., dr n. med. K. Doskocz, 13D, zz, t/z: 98   
          C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 102D, zz, t/z: 95C2, Bad. fiz., dr n. med. Krystyna Ras³awska, 103D, zp, t/z: 6 8
          W1, Bad. fiz., dr n. med. K. Doskocz, 13D, zpC2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 102D, zp, t/z: 4
          W1, Bad. fiz., dr n. med. K. Doskocz, 13D, zz, t/z: 99C2, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 102D, zn, t/z: 3
          W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 13D, zz, t/z: 9C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 102D, zn, t/z: 1
          W1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 13D, znC1, Bad. fiz., dr n. med. K. Doskocz, 102D, zp, t/z: 2
             C1, Bad. fiz., dr n. med. K. Doskocz, 102D, zp, t/z: 6 8
             C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 102D, zn, t/z: 5 7
             C2, Bad. fiz., dr n. med. Krystyna Ras³awska, 103D, zp, t/z: 2
             C1, Fizjologia, dr n. med. Krystyna Ras³awska, 102D, zz, t/z: 9 
             C1, Bad. fiz., dr n. med. K. Doskocz, 102D, zp, t/z: 99 
             C2, Bad. fiz., dr n. med. Krystyna Ras³awska, 101D, zp, t/z: 99 
             C2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 107D, zz, t/z: 95 
             C1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 17D, zz, t/z: 4 
Sobota
L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 20D, zz, t/z: 99W1, Chor.wewn., prof. E. Zió³ko, 17D, zz, t/z: 99L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 93 
L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 99 W1, Anatomia, prof. T.Kokot, 205D, zp, t/z: 2 4 6 8L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 94 
 W1, Zdr.pub., Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 20D, zz, t/z: 96L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 95 
 W1, Psychologia, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 84L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 20D, zz, t/z: 94L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 98 
 W1, Psychologia, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 95L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 98L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 99 
 W1, Psychologia, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 98L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 95L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 96 
 W1, Psychologia, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 94L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 94L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 96 
 W1, Psychologia, Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 93L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 84L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 84 
 W1, Anatomia, prof. T.Kokot, 205D, zz, t/z: 9L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 93C1, Techn. inf., dr M. Kudzia, 112D, zz, t/z: 9W1, Filoz.i etyka, dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zz 
    L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 21D, zz, t/z: 96C1, Techn. inf., dr M. Kudzia, 112D, zp, t/z: 2 4 6 8    
    L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 20D, zz, t/z: 98C2, Anatomia, prof. T.Kokot, 101D, zz, t/z: 9    
    L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 20D, zz, t/z: 84C2, Anatomia, prof. T.Kokot, 101D, zp, t/z: 2 4 6 8    
    L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 20D, zz, t/z: 93       
    C2, Techn. inf., dr M. Kudzia, 114G, zp, t/z: 2 4 6 8 W1, Chor.wewn., prof. E. Zió³ko, 17D, zn, t/z: 1 3     
    C2, Techn. inf., dr M. Kudzia, 114G, zz, t/z: 9  W1, Chor.wewn., prof. E. Zió³ko, 17D, zn, t/z: 5 7    
    C1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 11D, zn          
    C1, Anatomia, prof. T.Kokot, 101D, zp, t/z: 2 4 6 8          
    C2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 108D, zn          
    C1, Anatomia, prof. T.Kokot, 101D, zz, t/z: 9          
Niedziela
 W1, Filoz.i etyka, dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zp, t/z: 2W1, Chir. i PCh, dr D. Soko³owski, 13D, zp, t/z: 6 8W1, Tech.informac., dr D.Raczyñski, 13D, zn, t/z: 1 3 5C2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 5D, zp, t/z: 6 8W1, POZ, mgr D. Klonowski, 13D, zp, t/z: 6 8
 W1, Ch.wew.i PI, mgr B. Bia³kowska, 17D, zz, t/z: 4 5W1, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 17D, zn, t/z: 5W1, Podst. piel., mgr D. Klonowski, 13D, zp, t/z: 2 4C1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 5D, zp, t/z: 2 4W1, POZ, mgr D. Klonowski, 13D, zp, t/z: 2 4 
 W1, Chir. i PCh, mgr Ma³gorzata G¹dek, 17D, zn, t/z: 7W1, Chir. i PCh, dr D. Soko³owski, 13D, zp, t/z: 2 4W1, Podst. piel., mgr D. Klonowski, 13D, zz, t/z: 9C2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 103D, zp, t/z: 2 4W1, POZ, mgr D. Klonowski, 13D, zz, t/z: 9 
  L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 95L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 93   
  L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 98L2, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 96   
  L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 93L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 84   
  L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 21D, zz, t/z: 93L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 98   
  L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 21D, zz, t/z: 84L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 95   
  L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 96L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 93   
  L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 21D, zz, t/z: 96L5, Podst. piel., mgr Iwona Makuch, 21D, zz, t/z: 98   
  L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 21D, zz, t/z: 98L1, Podst. piel., mgr Sebastian Dunal, 20D, zz, t/z: 94   
  L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 21D, zz, t/z: 94W1, Tech.informac., dr D.Raczyñski, 13D, zn, t/z: 7C1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 107D, zp, t/z: 6 8   
  L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 84         
  L4, Podst. piel., mgr Edyta Dobko, 20D, zz, t/z: 94         
  L3, Podst. piel., mgr Ma³gorzata Hoc, 21D, zz, t/z: 95         
  C2, Jêz. ang., mgr B. £ucjanek, 5D, zz, t/z: 9  W1, Podst. piel., mgr D. Klonowski, 13D, zp, t/z: 6 8      
  C1, Jêz. ang., mgr M. Czarnobrewy, 11D, zz, t/z: 9            
  W1, Podst. piel., mgr D. Klonowski, 13D, zn, t/z: 1 3W1, Ch.wew.i PI, mgr B. Bia³kowska, 13D, zn, t/z: 1 3           
Legenda
Anatomia = Anatomia
Bad. fiz. = Badanie fizykalne
Ch.wew.i PI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
Chir. i PCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Filoz.i etyka = Filozofia i etyka zawodu pielêgniarki
Fizjologia = Fizjologia
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
Patol. = Patologia
Podst. piel. = Podstawy pielêgniarstwa
Psychologia = Psychologia
Tech.informac. = Technologia informacyjna
Techn. inf. = Technologie informatyczne
Zdr.pub. = Zdrowie publiczne