Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-23 11:33
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Ped. i PP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zn, t/z: 1 3 5W1, Zdr.pub., Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 
          W1, Ped. i PP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zp, t/z: 2W1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 17D, zz, t/z: 9  
          W1, Ped. i PP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zp, t/z: 6 8    
          W1, Chir. i PCh, mgr L. Frihauf, 17D, zz, t/z: 4    
          W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 2A, zz, t/z: 9    
          W1, Ped. i PP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zn, t/z: 7     
Sobota
 C3, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 127D, zn, t/z: 1 3 5 7 C1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zp, t/z: 2 4 6 8S1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 17D, zz, t/z: 99W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 205D, zn, t/z: 1 3
 C3, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 127D, zz, t/z: 8 9 W1, Chor.wewn., prof. E. Zió³ko, 17D, zn, t/z: 5 7C1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zn, t/z: 1 3 5 7W1, Psychia. i PP, lek. med. Micha³ Rybczak, 107D, zp, t/z: 4 6
 W1, Neur. i PN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, zp, t/z: 2 W1, Chor.wewn., prof. E. Zió³ko, 17D, zn, t/z: 1 3W1, Psychia. i PP, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, zz, t/z: 9S1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 127D, zn, t/z: 5  
 W1, Neur. i PN, prof. Z. Ciemniewski, 17D, zp, t/z: 4 6  C1, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zz, t/z: 9 C3, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 127D, zz, t/z: 6S1, Zak.szpit., prof. E. Zió³ko, 127D, zn, t/z: 1 3   
  C2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zn, t/z: 1 3 5 7 W1, Zak.szpit., dr A. Ró¿yk-Myrta, 13D, zz, t/z: 99W1, Ch.wew.i PI, mgr B. Bia³kowska, 17D, zz, t/z: 4W1, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 205D, zz, t/z: 7   
  C2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zz, t/z: 8 9   C3, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 127D, zz, t/z: 2     
   S2, Zak.szpit., dr A. Ró¿yk-Myrta, 107D, zz, t/z: 99    W1, Psychia. i PP, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, zp, t/z: 8 
Niedziela
 S1, WF, mgr M. Dykta, 100OT, zz, t/z: 96W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zn, t/z: 7 W1, POZ, mgr D. Klonowski, 13D, zp, t/z: 2 4W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zp, t/z: 2  
 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zz, t/z: 96 W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zn, t/z: 5W1, POZ, mgr D. Klonowski, 13D, zz, t/z: 9    
 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zz, t/z: 94 W1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 17D, zz, t/z: 9 C2, Jêz. ang., mgr P. Twardowska, 5D, zn, t/z: 5 7    
 S1, WF, mgr M. Dykta, 100OT, zz, t/z: 94 S2, Zak.szpit., dr A. Ró¿yk-Myrta, 101D, zp, t/z: 2 4  W1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 17D, zn, t/z: 3   
 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zz, t/z: 98W1, Neur. i PN, mgr E. Ko³at, 17D, zn, t/z: 3W1, Ch.wew.i PI, mgr B. Bia³kowska, 17D, zz, t/z: 3W1, POZ, mgr D. Klonowski, 13D, zp, t/z: 6 8   
 S1, WF, mgr M. Dykta, 100OT, zz, t/z: 98   S2, Zak.szpit., dr A. Ró¿yk-Myrta, 101D, zp, t/z: 6       
 S1, WF, mgr M. Dykta, 100OT, zz, t/z: 95            
 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zz, t/z: 95            
 S1, WF, mgr M. Dykta, 100OT, zz, t/z: 93            
 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zz, t/z: 93            
 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zz, t/z: 1            
 S1, WF, mgr M. Dykta, 100OT, zz, t/z: 1            
 S2, WF, mgr W. KuŸma, 100OT, zz, t/z: 84            
 S1, WF, mgr M. Dykta, 100OT, zz, t/z: 84            
 W1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 13D, zn, t/z: 5W1, Zak.szpit., dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zp, t/z: 6 8         
 W1, Chir. i PCh, dr D. Soko³owski, 13D, zp, t/z: 2 4W1, Zak.szpit., dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zz, t/z: 9          
 W1, Psychia. i PP, mgr Alicja Ulman, 13D, zn, t/z: 7W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 13D, zz, t/z: 7           
  W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 17D, zz, t/z: 9W1, Reh. i PN, mgr W. KuŸma, 13D, zz, t/z: 5          
  W1, Chir. i PCh, dr D. Soko³owski, 13D, zp, t/z: 6 8W1, Zak.szpit., dr A. Ró¿yk-Myrta, 101D, zp, t/z: 2 4          
Legenda
Ch.wew.i PI = Choroby wewnêtrzne i pielêgniarstwo internistyczne
Chir. i PCh = Chirurgia i pielêgniarstwo chirurgiczne
Chor.wewn. = Choroby wewnêtrzne
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Neur. i PN = Neurologia i pielêgniarstwo neurologiczne
POZ = Podstawowa opieka zdrowotna
Ped. i PP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Psychia. i PP = Psychiatria i pielêgniarstwo psychiatryczne
Reh. i PN = Rehabilitacja i pielêgnowanie niepe³nosprawnych
WF = Zajêcia sportowe
Zak.szpit. = Zaka¿enia szpitalne
Zdr.pub. = Zdrowie publiczne