Plan dla kierunku Pielêgniarstwo stacjonarne w trybie weekendowym, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2019-03-24 16:50
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
       S1, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zp, t/z: 6W1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 5D, zn, t/z: 1 3 5W1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 118D, zz, t/z: 9
          W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 201A, zpW1, Ped. i PP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zn, t/z: 7S2, Bad. n. w piel., mgr D. Klonowski, 201A, zp, t/z: 6 8
          W1, Po³o¿.ginekol., lek.med M. Lenart, 201A, zz, t/z: 9S2, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 4D, zp, t/z: 6S1, Bad. n. w piel., mgr D. Klonowski, 201A, zp, t/z: 2
          W1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 118D, zn, t/z: 7S1, Bad. n. w piel., mgr D. Klonowski, 201A, zp, t/z: 6 8S2, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zn, t/z: 7
            S2, Bad. n. w piel., mgr D. Klonowski, 201A, zp, t/z: 2 4S1, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 205D, zp, t/z: 8
             W1, Ped. i PP, lek.med. K.Szewczyk- ¯o³na, 17D, zn, t/z: 1 3 5 
Sobota
  S2, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, zz, t/z: 96S1, Bad. n. w piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, zz, t/z: 96     
  W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 205D, zp, t/z: 6W1, Anest . i piel., dr B.Bucki, 107D, zz, t/z: 6 7        
  W1, Ped. i PP, mgr El¿bieta Golc-M¹czka, 205D, zn, t/z: 7W1, Anest . i piel., dr B.Bucki, 107D, zz, t/z: 8          
   W1, Po³o¿.ginekol., mgr B. Czerny, 205D, zp, t/z: 8            
Niedziela
  S2, Bad. n. w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 102D, zp, t/z: 4S1, Bad. n. w piel., mgr D. Klonowski, 201A, zp, t/z: 6W1, Anest . i piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 205D, zp, t/z: 6S1, Bad. n. w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 107D, zp, t/z: 8S2, Bad. n. w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 102D, zp, t/z: 8    
     W1, Anest . i piel., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 205D, zp, t/z: 8 S1, Bad. n. w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zp, t/z: 2 4S2, Bad. n. w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 102D, zp, t/z: 6  
          S1, Bad. n. w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 103D, zp, t/z: 6S2, Bad. n. w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 102D, zp, t/z: 2   
Legenda
Anest . i piel. = Anestezjologia i pielêgniarstwo w ¿agro¿eniu ¿ycia
Bad. n. w piel. = Badania naukowe w pielêgniarstwie
Ped. i PP = Pediatria i pielêgniarstwo pediatryczne
Po³o¿.ginekol. = Po³o¿nictwo i ginekologia