Plan dla kierunku Pielêgniarstwo magisterskie, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-14 10:47
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
W1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, tn, t/z: 9      C2, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 5D, tz, t/z: 11   
 C1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 5D, tz, t/z: 11   C3, Zarz.w piel., mgr D. Klonowski, 127D, tz, t/z: 15S2, SDZzW, prof. T.Kokot, 108D, tn, t/z: 16 
 W1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, tn, t/z: 1 3 5 7      C2, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 5D, tz, t/z: 13 14 15 16S1, SDZzW, prof. T.Kokot, 108D, tn, t/z: 3 5 
  C1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 5D, tz, t/z: 13 14 15 16 17   C2, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 5D, tz, t/z: 12S2, SDZzW, prof. T.Kokot, 108D, tn, t/z: 14 
         W1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, tz, t/z: 17S1, SDZzW, prof. T.Kokot, 108D, tn, t/z: 7 9  
          C3, Zarz.w piel., mgr D. Klonowski, 127D, tz, t/z: 12 13 14W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 205D, tz, t/z: 12  
          C3, Zarz.w piel., mgr D. Klonowski, 5D, tp, t/z: 2 4 6 8W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 205D, tp, t/z: 2 4 6 8  
             S2, SDZzW, prof. T.Kokot, 108D, tp, t/z: 13 15  
Sroda
L1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 4W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 118D, tz, t/z: 7 8C3, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, tz, t/z: 13
       S2, Bad. n. w piel., Prof.J. Arendt, 126D, tz, t/z: 1 2 3 4 5C2, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, tp, t/z: 13W1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 205D, tz, t/z: 7 8
        C1, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 107D, tz, t/z: 3C2, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, tn, t/z: 12C2, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, tz, t/z: 12
        C2, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 107D, tp, t/z: 13W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 205D, tz, t/z: 4 5C1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, tn, t/z: 12 
        C2, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 107D, tn, t/z: 12W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 205D, tn, t/z: 3C3, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, tn, t/z: 3C1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, tz, t/z: 10
        C1, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 107D, tn, t/z: 5W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 205D, tp, t/z: 2C3, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, tp, t/z: 2  
         C1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, tz, t/z: 12 13C1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, tp, t/z: 13 
          C3, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 107D, tn, t/z: 12W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 205D, tz, t/z: 15 16C3, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, tz, t/z: 16 17
          C3, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 107D, tp, t/z: 13 W1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 205D, tz, t/z: 10  
              C2, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 118D, tz, t/z: 14 15
                 
Czwartek
Piatek
L2, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 5       
L3, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 6       
L5, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 4       
L4, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 14SzG, tz, t/z: 12       
       W1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 17D, tz, t/z: 7       
       S1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 107D, tn, t/z: 10 12 14       
       S1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 107D, tz, t/z: 13       
       S1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 107D, tz, t/z: 15       
       W1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 17D, tz, t/z: 8        
Sobota
Niedziela
Legenda
Bad. n. w piel. = Badania naukowe w pielêgniarstwie
OnCPiJR = Opieka nad chorym psychicznie i jego rodzin¹
PKiOPwCNZ = Podstawy kliniczne i opieka pielêgniarska w chorobach narz¹dów zmys³ów
PzUPLS = Psychiatria z uwzglêdnieniem problemów ludzi starszych
SDZzW = Schorzenia dermatologiczne zwi¹zane z wiekiem
Zarz.w piel. = Zarz¹dzanie w pielêgniarstwie