Plan dla kierunku Pielêgniarstwo magisterskie, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-05-20 23:09
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
L2, ITiPwIOM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, zz, t/z: 99C1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zn, t/z: 7C1, ITiPwIOM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 112D, zz, t/z: 9W1, CURZzWPwOiR, lek.med. J. Wierzchowiec, 17D, zz, t/z: 9
L1, ITiPwIOM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, zz, t/z: 98C1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 112D, zz, t/z: 9W1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zn, t/z: 7W1, CURZzWPwOiR, lek.med. J. Wierzchowiec, 17D, zz, t/z: 2
          C1, ITiPwIOM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zp, t/z: 6 8W1, CURZzWPwOiR, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, zp, t/z: 6 8 
              W1, CURZzWPwOiR, lek.med. J. Wierzchowiec, 11D, zz, t/z: 4
                 
Sobota
L1, ITiPwIOM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, zz, t/z: 98W1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, zp, t/z: 8C1, ITiPwIOM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zn, t/z: 7 
L2, ITiPwIOM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 10Szpital, zz, t/z: 99 C1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zz, t/z: 9C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zn, t/z: 3 5 
L1, CURZzWPwOiR, mgr R.Misztal, 6Sz K, zz, t/z: 93       
L2, OPnCzC, mgr Edyta Dobko, 15Szpital, zz, t/z: 95       
L1, OPnCzC, mgr Edyta Dobko, 15Szpital, zz, t/z: 84       
L2, CURZzWPwOiR, mgr R.Misztal, 6Sz K, zz, t/z: 84       
 W1, ZJwOZ, dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zz, t/z: 2W1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, zp, t/z: 6C1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, zp, t/z: 6       
 W1, ZJwOZ, dr A. Ró¿yk-Myrta, 126D, zn, t/z: 1 3 5 7C1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 102D, zp, t/z: 8W1, ITiPwIOM, dr B.Bucki, 101D, zp, t/z: 8       
 W1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 17D, zz, t/z: 9C1, Podst.psychot., Prof. A. Brodziak, 107D, zz, t/z: 4W1, OPnCzC, mgr Edyta Dobko, 127D, zz, t/z: 4W1, ITiPwIOM, dr B.Bucki, 205D, zz, t/z: 7     
 W1, Podst.psychot., lek. med. Micha³ Rybczak, 11D, zp, t/z: 4 6 8C1, ZJwOZ, dr A. Ró¿yk-Myrta, 107D, zz, t/z: 2W1, OPnCzC, mgr Edyta Dobko, 5D, zz, t/z: 7W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 101D, zn, t/z: 3     
    C1, ZJwOZ, dr A. Ró¿yk-Myrta, 4D, znW1, OPnCzC, mgr Edyta Dobko, 107D, zz, t/z: 1C1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 101D, zn, t/z: 5     
     W1, ITiPwIOM, dr B.Bucki, 107D, zz, t/z: 9W1, ITiPwIOM, dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zz, t/z: 9      
      C1, Podst.psychot., Prof. A. Brodziak, 127D, zn, t/z: 3 5        
      W1, OPnCzC, mgr Edyta Dobko, 107D, zz, t/z: 2         
Niedziela
C1, CURZzWPwOiR, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, zz, t/z: 9C1, JA, mgr K. Drabczyk, 127D, zz, t/z: 9W1, Stat.med., prof. B.Harazin, 205D, zz, t/z: 4C1, Farmak. klin., prof.M.Sosada, 107D, zz, t/z: 3
 C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zp, t/z: 2 4C1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 103D, zz, t/z: 3W1, Stat.med., prof. B.Harazin, 17D, zz, t/z: 7C1, Stat.med., prof. B.Harazin, 126D, zz, t/z: 4
 C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zn, t/z: 1 3C1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 103D, zz, t/z: 7W1, Farmak. klin., prof.M.Sosada, 107D, zz, t/z: 5C1, Farmak. klin., prof.M.Sosada, 107D, zz, t/z: 5 
 C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 7W1, Podst.psychot., mgr Marta Sudo³-Malisz, 5D, zz, t/z: 2C1, Podst.psychot., mgr Marta Sudo³-Malisz, 5D, zz, t/z: 1W1, Farmak. klin., prof.M.Sosada, 205D, zz, t/z: 2 3C1, Stat.med., prof. B.Harazin, 107D, zz, t/z: 1
 C1, CURZzWPwOiR, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, zz, t/z: 8C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zz, t/z: 5W1, Stat.med., prof. B.Harazin, 17D, zz, t/z: 8C1, Farmak. klin., prof.M.Sosada, 101D, zz, t/z: 6C1, Dyd.med., dr n. med A. Woliñska-Grabowska, 5D, zp, t/z: 8
 C1, CURZzWPwOiR, dr A. Ró¿yk-Myrta, 108D, zz, t/z: 6C1, JA, mgr K. Drabczyk, 5D, zp, t/z: 6 8W1, Farmak. klin., prof.M.Sosada, 17D, zz, t/z: 6C1, Stat.med., prof. B.Harazin, 118D, zz, t/z: 8  
     W1, Podst.psychot., mgr Marta Sudo³-Malisz, 5D, zz, t/z: 1C1, Podst.psychot., mgr Marta Sudo³-Malisz, 5D, zz, t/z: 2W1, Stat.med., prof. B.Harazin, 17D, zz, t/z: 1C1, Farmak. klin., prof.M.Sosada, 107D, zz, t/z: 2 
     W1, Podst.psychot., mgr Marta Sudo³-Malisz, 5D, zz, t/z: 4C1, Podst.psychot., mgr Marta Sudo³-Malisz, 5D, zz, t/z: 4    C1, Stat.med., prof. B.Harazin, 126D, zz, t/z: 7 
        W1, ZECiICMwSW, lek. med. Marzanna Derkacz - Jedynak, 103D, zz, t/z: 7        
Legenda
CURZzWPwOiR = Choroby uk³adu ruchu zwi¹zane z wiekiem, pielêgniarstwo w ortopedii i reum.
Dyd.med. = Dydaktyka medyczna
Farmak. klin. = Farmakologia kliniczna
ITiPwIOM = Intensywna terapia i pielêgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
JA = Drugi jêzyk obcy
OPnCzC = Opieka pielêgniarska nad chorym z cukrzyc¹
Podst.psychot. = Podstawy psychoterapii
Stat.med. = Statystyka medyczna
ZECiICMwSW = Zmiany endokrynne,cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku
ZJwOZ = Zarz¹dzanie jakoœci¹ w ochronie zdrowia