Plan dla kierunku Pielêgniarstwo magisterskie, tryb niestacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-02-22 14:24
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
          W1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 118D, zp, t/z: 2    
          S1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 118D, zp, t/z: 8    
          S1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 126D, zp, t/z: 6    
          S1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 126D, zp, t/z: 4    
Sobota
L3, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 14SzG, zz, t/z: 95   S1, SDZzW, prof. T.Kokot, 127D, zp, t/z: 6 8 
L2, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 14SzG, zz, t/z: 94   S1, SDZzW, prof. T.Kokot, 127D, zp, t/z: 2 4  
L1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 14SzG, zz, t/z: 84   W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 205D, zz, t/z: 9  
 C2, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 11D, zz, t/z: 9W1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 205D, zn, t/z: 1 3 5 7C2, Zarz.w piel., mgr D. Klonowski, 118D, zn, t/z: 7    
 W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 205D, zn, t/z: 3 5C1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, zp, t/z: 8C2, Zarz.w piel., mgr D. Klonowski, 107D, zn, t/z: 1 3 5    
  W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 17D, zn, t/z: 7W1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, zp, t/z: 4 6C1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 107D, zp, t/z: 4     
  W1, SDZzW, prof. T.Kokot, 126D, zp, t/z: 2 4 6 8W1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 205D, zz, t/z: 2W1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 17D, zz, t/z: 2C1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zn, t/z: 7    
    W1, OnCPiJR, mgr Alicja Ulman, 17D, zn, t/z: 1W1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, zz, t/z: 9C2, Zarz.w piel., mgr D. Klonowski, 118D, zz, t/z: 9    
    S1, Bad. n. w piel., Prof. A. Brodziak, 17D, zn, t/z: 3 5 7 C2, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 11D, zp, t/z: 6     
        C1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 127D, zz, t/z: 9    
         C1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 118D, zp, t/z: 2    
         C1, Zarz.w piel., dr A. Ró¿yk-Myrta, 118D, zn, t/z: 1 3 5    
         C2, Zarz.w piel., mgr D. Klonowski, 107D, zp, t/z: 2    
         W1, PzUPLS, lek. med. Micha³ Rybczak, 17D, zz, t/z: 8      
Niedziela
  W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 17D, zn, t/z: 1C2, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 205D, zp, t/z: 2C1, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 107D, zp, t/z: 2C2, PKiOPwCNZ, mgr A. Komarow - KuŸmiñska, 127D, zp, t/z: 2    
  W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 118D, zp, t/z: 2C1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, zp, t/z: 2         
  W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 11D, zn, t/z: 3C2, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, zp, t/z: 4          
  W1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 108D, zp, t/z: 4C2, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 126D, zn, t/z: 3          
     C1, PKiOPwCNZ, lek.K.Nowakowska, 11D, zn, t/z: 1         
Legenda
Bad. n. w piel. = Badania naukowe w pielêgniarstwie
OnCPiJR = Opieka nad chorym psychicznie i jego rodzin¹
PKiOPwCNZ = Podstawy kliniczne i opieka pielêgniarska w chorobach narz¹dów zmys³ów
PzUPLS = Psychiatria z uwzglêdnieniem problemów ludzi starszych
SDZzW = Schorzenia dermatologiczne zwi¹zane z wiekiem
Zarz.w piel. = Zarz¹dzanie w pielêgniarstwie