Plan dla kierunku Dietetyka, tryb niestacjonarny, semestr 6 z dnia 2020-02-11 11:52
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
Sobota
  L1, Zaj.prak.dietet, dr M. Misiarz, 9D, zn, t/z: 1 3 5W1, Kom. spo³eczna, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, zn, t/z: 1 3 5W1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, zzC1, Wyp.techniczne, mgr Tomasiak, 118D, zz   
       W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, zp, t/z: 2 4 6      
       W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, zz, t/z: 7      
         W1, Pod.etyki, dr E.Smolka-Drewniak, 118D, zz, t/z: 8      
Niedziela
 W1, Org.pracy, dr B.Ca³yniuk, 108D, zzW1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 11D, zzC1, ¯yw.klin., prof. E. Poniewierka, 11D, zzW1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 11D, zp, t/z: 2 4 6 8     
        W1, Pr.i ekonomika, mgr D. Klonowski, 11D, zz, t/z: 9       
Legenda
Kom. spo³eczna = Komunikacja spo³eczna
Org.pracy = Organizacja pracy
Pod.etyki = Podstawy etyki zawodu
Pr.i ekonomika = Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia
Wyp.techniczne = Wyposa¿enie techniczne
Zaj.prak.dietet = Zajêcia praktyczne z dietetyki
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne