Plan dla kierunku Dietetyka, tryb stacjonarny, semestr 4 z dnia 2019-04-01 11:15
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
 L3, POWER 3.5 J.ang, mgr P. Twardowska, 2E, tzL2, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 124D, tn L1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11L2, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11W1, Tech.¿yw., Prof. M.Habanova, 11D, tz, t/z: 5
   L1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 124D, tp, t/z: 2 4 6 L1, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 13 14 15 16 17L2, ¯yw.klin., dr B.Ca³yniuk, 108D, tz, t/z: 13 14 15 16 17   
   L1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 124D, tp, t/z: 11 13 15 17          
Wtorek
 W1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7C1, Pod.¿ywienia, dr M.Synowiec, 118D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7    W1, Tech.¿yw., Prof. M.Habanova, 11D, tz, t/z: 5   
 W1, An.¿ywnoœci, dr M.Synowiec, 118D, tz, t/z: 9 11 12 13 14 15 16 17C1, Pod.¿ywienia, dr M.Synowiec, 118D, tz, t/z: 9 11 12 13 14 15 16 17           
Sroda
 L1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7L2, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 1 2 3 4 5 6 7    W1, Tech.¿yw., Prof. M.Habanova, 11D, tz, t/z: 5
 L1, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8L2, Tech.¿yw., dr in¿.MMisiarz, 9D, tz, t/z: 8            
Czwartek
 L3, Jêzyk niemiecki, mgr Miros³aw Grudzieñ, 108F, tzL1, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 11D, tzL2, Jêz. ang., mgr K. Drabczyk, 11D, tz W1, ¯yw.le.dojelit., prof.E.Poniewierka, 13D, tzW1, ¯yw.klin., prof.E.Poniewierka, 13D, tzW1, Tech.¿yw., Prof. M.Habanova, 11D, tz, t/z: 5
   L3, POWER jez. HISZ, x, 6F, tz            
Piatek
 S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tn, t/z: 14 16W1, Pod.¿ywienia, prof.J.Wyka, 205D, tp, t/z: 13 15 17W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 1 2C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 1 2W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tn, t/z: 10 12   
 S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tp, t/z: 6 8W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tn, t/z: 14 16W1, Pod.¿ywienia, prof.J.Wyka, 205D, tz, t/z: 10 12W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 4C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 4W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 7   
 S1, Met.b.nauk.sem., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tn, t/z: 3 5W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tp, t/z: 6 8W1, Pod.¿ywienia, prof.J.Wyka, 205D, tz, t/z: 7 C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tz, t/z: 7W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tp, t/z: 13 15 17   
   W1, Tech.¿yw., prof.J.Wyka, 205D, tz, t/z: 1 2W1, Pod.¿ywienia, prof.J.Wyka, 205D, tz, t/z: 1 2 C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tn, t/z: 10 12    
   W1, Tech.¿yw., prof.J.Wyka, 205D, tz, t/z: 4W1, Pod.¿ywienia, prof.J.Wyka, 205D, tz, t/z: 4 C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tp, t/z: 13 15 17    
   W1, Tech.¿yw., prof.J.Wyka, 205D, tp, t/z: 13 15 17W1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tn, t/z: 3 5C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tn, t/z: 3 5        
    W1, Tech.¿yw., prof.J.Wyka, 205D, tz, t/z: 7C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tp, t/z: 6 8        
    W1, Tech.¿yw., prof.J.Wyka, 205D, tn, t/z: 10 12C1, Klinicz.zar.ch., prof. Z. Ciemniewski, 127D, tn, t/z: 14 16        
Sobota
  L3, POWER jez. HISZ, mgr B. Zmorawska, 11D, tz, t/z: 95       
  L3, POWER jez. HISZ, mgr B. Zmorawska, 11D, tz, t/z: 98       
  L3, POWER jez. HISZ, mgr B. Zmorawska, 11G, tz, t/z: 6       
  L3, POWER jez. HISZ, mgr B. Zmorawska, 5D, tz, t/z: 99         
Niedziela
Legenda
An.¿ywnoœci = Analiza i ocena jak. ¿ywnoœci
Jêz. ang. = Jêzyk angielski
Jêzyk niemiecki = Jêzyk niemiecki
Klinicz.zar.ch. = Kliniczny zarys chorób
Met.b.nauk.sem. = Metodologia badañ naukowych i seminarium licencjackie
POWER 3.5 J.ang = POWER 3.5 - Jêzyk angielski
POWER jez. HISZ = POWER JÊZYK HISZPA NSKI
Pod.¿ywienia = Podstawy ¿ywienia
Tech.¿yw. = Technologia ¿ywnoœci i potraw oraz towaroznastwo
¯yw.klin. = ¯ywienie kliniczne
¯yw.le.dojelit. = ¯ywieniowe leczenie dojelitowe