Plan dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 zaoczni, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-18 9:26
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Filozof., dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 101E, zzW1, HWiW, dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 101E, zzS1, HWiW, dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 101E, zn
               L1, TI, mgr M. Malski, 1H, zp, t/z: 2
               L1, TI, mgr M. Malski, 1H, zp, t/z: 6 8
               S1, HWiW, dr hab. J. Fałowski, prof. PWSZ, 101E, zz, t/z: 9 
Sobota
 W1, SBW, mgr inż. M. Makówka, 1E, zzW1, NoP, dr J. Kawalec, 101E, zzS1, NoP, dr J. Kawalec, 101E, zzW1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zzC1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zz L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, zzW1, KPK, dr W. Karwowski, 1E, zzS1, KPK, dr W. Karwowski, 1E, zzL1, TI, mgr M. Malski, 1H, zp, t/z: 8L1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, zz
             W1, TI, dr J. Dudziak, 2A, zn  
             W1, TI, dr J. Dudziak, 2A, zz, t/z: 9L1, TI, mgr M. Malski, 1H, zz, t/z: 9  
Niedziela
     L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, zz, t/z: 1         
Legenda
Bezp. wew.w UE. = Bezpieczeństwo wewnetrzne w UE
Filozof. = Filozofia
HWiW = Historia wojen i wojskowości
JA = Drugi język obcy
KPK = Prawo karne procesowe
NoP = Nauki o polityce
Rat.med. = Ratownictwo medyczne
SBW = Systemy bezpieczeństwa wewnętrznego
TI = Technologie informacyjne