Plan dla kierunku Bezpieczeñstwo wewnêtrzne 2 zaoczni, tryb niestacjonarny, semestr 2 z dnia 2019-02-18 9:26
Plan4WWW v1.00 by T.Trawka
 8:4510:2512:0513:4515:2517:0518:4520:25
7:158:009:309:4011:1011:2012:5013:0014:3014:4016:1016:2017:5018:0019:3019:4021:10
Poniedzialek
Wtorek
Sroda
Czwartek
Piatek
           W1, Filozof., dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, zzW1, HWiW, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, zzS1, HWiW, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, zn
               L1, TI, mgr M. Malski, 1H, zp, t/z: 2
               L1, TI, mgr M. Malski, 1H, zp, t/z: 6 8
               S1, HWiW, dr hab. J. Fa³owski, prof. PWSZ, 101E, zz, t/z: 9 
Sobota
 W1, SBW, mgr in¿. M. Makówka, 1E, zzW1, NoP, dr J. Kawalec, 101E, zzS1, NoP, dr J. Kawalec, 101E, zzW1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zzC1, Bezp. wew.w UE., dr hab. M.Kulisz, prof. PWSZ, 201E, zz L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, zzW1, KPK, dr W. Karwowski, 1E, zzS1, KPK, dr W. Karwowski, 1E, zzL1, TI, mgr M. Malski, 1H, zp, t/z: 8L1, Rat.med., mgr I.Szafraniec, 22D, zz
             W1, TI, dr J. Dudziak, 2A, zn  
             W1, TI, dr J. Dudziak, 2A, zz, t/z: 9L1, TI, mgr M. Malski, 1H, zz, t/z: 9  
Niedziela
     L1, JA, mgr M. Czarnobrewy, 104F, zz, t/z: 1         
Legenda
Bezp. wew.w UE. = Bezpieczeñstwo wewnetrzne w UE
Filozof. = Filozofia
HWiW = Historia wojen i wojskowoœci
JA = Drugi jêzyk obcy
KPK = Prawo karne procesowe
NoP = Nauki o polityce
Rat.med. = Ratownictwo medyczne
SBW = Systemy bezpieczeñstwa wewnêtrznego
TI = Technologie informacyjne